Nieuwe handreiking ‘Herstel & Verhaal’ toegelicht tijdens bijeenkomst

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen organiseerde recentelijk een bijeenkomst over stap 6 van het due diligence-proces: Herstel & Verhaal. Het convenant heeft hierover een handreiking gepubliceerd. Herstel & verhaal is vaak de lastigste stap voor pensioenfondsen om toe te passen.

© Shutterstock
Frank Wagemans, senior engagement specialist bij Achmea Investment Management, heeft meegeschreven aan de handreiking. Hij lichtte tijdens de bijeenkomst toe dat herstel & verhaal niet alleen onduidelijk is voor pensioenfondsen maar ook voor verzekeraars. Beide convenanten werkten samen om de mogelijkheden in het kader van herstel & verhaal voor beide groepen institutionele beleggers te verduidelijken. Pensioenfondsen kunnen namelijk herstel & verhaal in álle due diligence-stappen toepassen.

Ook gaf Wagemans een aantal alternatieven aan wanneer een bedrijf mogelijk niet wil bewegen op het bieden van herstel & verhaal. Het is in zo’n situatie goed om met andere institutionele beleggers een coalitie te vormen, tactisch te stemmen op de aandeelhoudersvergadering of juist naar andere bedrijven kijken die in dezelfde keten opereren.

Download de handreiking Herstel & Verhaal

Meer publicaties