Jaarbijeenkomst sluit Convenant IMVB Pensioenfondsen af

Op donderdag 15 december was de laatste jaarbijeenkomst van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. De partijen gingen in op het aankomende monitoringsrapport, de toekomst, presenteerden verschillende sessies over casussen uit het diepe spoor en bespraken engagement in een gepolariseerde wereld.

Jaarbijeenkomst Convenant Pensioenen © SER

Convenantsvoorzitter Pieter van der Gaag opende de laatste jaarbijeenkomst in de KAS in Woerden. De Monitoringscommissie lichtte een tipje van de sluier op over de voortgang over 2021. Er kan al worden geconcludeerd dat de pensioenfondsen vooruitgang hebben geboekt. In een panelgesprek reageerden Josje Beukema (Save the Children), Andre Snellen (Pensioenfonds Detailhandel), Elles van Ark (CNV Internationaal) en Jeroen Verburg (ministerie van Buitenlandse Zaken) op de eerste resultaten. Ook keken zij naar de toekomst en concludeerden dat de pensioensector is veranderd en door het convenant beter is voorbereid op aankomende wetgeving. Daarbij is stakeholderdialoog nodig voor de toekomst om stappen voorwaarts te zetten en de impact on the ground te realiseren.

Diepe spoor

Verschillende experts van ngo’s, vakbonden, vermogensbeheerders en pensioenfondsen gingen in op de geleerde lessen van de samenwerking op de engagementcasussen in het diepe spoor van het convenant: biodiversiteit, mica, tech, platformeconomie en palmolie. Voor de casussen platformeconomie en tech werd in een interactieve sessie besproken hoe de aandeelhoudersvergadering ingezet kan worden om het engagement van pensioenfondsen kracht bij te zetten. De deelnemende pensioenfondsen en Amnesty International gaven een toelichting hoe zij hiermee zijn omgegaan in de casussen. De werkgroep mica gaf een interactieve presentatie over het risico op kinderarbeid tijdens de winning van mica en presenteerde de resultaten en geleerde lessen uit hun engagementtraject. De geleerde lessen van de verschillende casussen in het diepe spoor zijn te raadplegen op de pagina publicaties van het convenant.

Pieter van der Gaag ging in gesprek met Frank Wagemans (Achmea IM), Sanne van Keulen (Natuur & Milieu) en Jeroen Verburg (ministerie van Buitenlandse Zaken) over engagement in een gepolariseerde wereld. Gezamenlijk kwamen ze tot de conclusie dat in sommigen gevallen lang de tijd nodig is om via engagement impact on the ground te bereiken. Tegelijkertijd is in de mijnbouwcasus verandering tot stand gebracht voor flexwerkers in de mijn in Peru vanuit meerdere kanalen, te weten wetgeving, de vakbond en het bedrijf.

Afsluiting convenant

Op 31 december 2022 loopt het convenant formeel af. Er is veel bereikt door de partijen binnen het convenant. Due diligence is een voortdurend proces en er is nog een weg te gaan in het implementeren van de OESO-richtlijnen en de UNGPs. Tegelijkertijd is duurzaam beleggen niet meer weg te denken in de financiële sector. Steeds meer pensioenfondsen betrekken vakbonden en ngo’s bij de analyse op ESG-risico’s in hun portefeuille, dankzij de netwerken die binnen het convenant zijn ontstaan. In 2023 zal voor de laatste keer de monitoring worden uitgevoerd. Alle gepubliceerde tools, handreikingen en geleerde lessen documenten blijven beschikbaar op de website.

De jaarbijeenkomst werd afgesloten met een inspirerende speech van voorzitter Pieter van der Gaag waarin hij onder meer zei: “Het is waarschijnlijk onmogelijk te verwachten dat een pensioenbestuur alleen alle problemen op een rijtje kan hebben, beleid geformuleerd kan hebben en dan alle negatieve impact uitgebannen kan hebben. Je hebt anderen daarin nodig. Ieder heeft een rol in het ecosysteem van internationaal verantwoord beleggen.”