Webinar due diligence-stap 5: rapporteren en transparantie

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB pensioenfondsen een webinar over stap 5 van het due diligence-proces: rapporteren en transparantie. Zes sprekers van het convenant gaven een helder overzicht over het belang van rapporteren en transparantie evenals praktische voorbeelden. Het webinar en de presentaties zijn nu beschikbaar.

Shutterstock © Shutterstock

Tijdens een ronde tafel gesprek gaven Dirk Jan Alvingh (Oxfam Novib), Willem Noordman (FNV) en Jeroen Verburg (ministerie van Buitenlandse Zaken) aan dat deelnemers van pensioenfondsen steeds meer behoefte hebben om te weten wat pensioenfondsen doen, welk beleid ze hanteren, waar ze in beleggen en of dit duurzaam is. Ook willen deelnemers weten waar hun toekomstige geld aan verdiend wordt en willen ze niet dat dit gebeurt ten nadele van bijvoorbeeld werkers in andere werelddelen of het klimaat. Vanuit de overheid wordt rapporteren en transparantie steeds belangrijker, mede door de wetgevende ontwikkelingen. De geledingen roepen pensioenfondsen op om met ze samen te werken en informatie uit te wisselen over beleid en over omstandigheden ter plekke in productielanden .

Will-Jan Jacobs (Pensioenfederatie) gaf uitleg over SFDR en het verschil tussen SFDR en IMVB. Daarbij heeft de Pensioenfederatie voor zijn leden ook een servicedocument beschikbaar over beleidsontwikkelingen in de EU en in Nederland.

Martine Kruitbos (MN) en Rebecca Wörner (PMT) gingen in op hun samenwerking op het gebied van rapporteren en transparantie. Zo beschreef Martine Kruitbos hoe een engagement traject wordt opgestart, welke overwegingen MN hanteert en hoe de engagement wordt gemonitord. Rebecca Wörner vertelde hoe de resultaten online worden gepubliceerd via onder meer een algemeen jaarverslag en een specifiek verantwoord beleggen jaarverslag. Daarnaast publiceert PMT ook een engagementlijst en gaf Rebecca hiervan een voorbeeld. Er zijn ook uitdagingen, zoals het feit dat er geen handboek beschikbaar is en het daarom soms onduidelijk is hoeveel en welke informatie je moet publiceren. Hoe transparanter je als pensioenfonds bent, hoe meer vragen dit ook oplevert van de buitenwereld.

Het webinar sloot af met een vragen van het publiek. Het webinar is hieronder terug te zien en de presentatie kan worden gedownload.