Geleerde lessen Big Tech casus gepubliceerd

Binnen het diepe spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de werkgroep Tech een engagement gevoerd met een big tech-bedrijf. Hiervan zijn nu de geleerde lessen en aanbevelingen beschikbaar. Binnen de tech-sector bestaan met name risico’s op mensenrechtenschendingen, doordat tech-bedrijven over persoonlijke informatie van miljarden mensen beschikken.

Big Tech © Shutterstock

De werkgroep richtte zich op het verbeteren van het bewustzijn van het bedrijf rondom mensenrechtenrisico’s, het mensenrechtenbeleid en due diligence. De werkgroep startte het engagementtraject door vragen in te sturen voor de ‘ESG Investor Call’. Hierna zijn nog vervolgvragen naar het bedrijf verstuurd en heeft de werkgroep vragen ingestuurd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Enkele belangrijke geleerde lessen:

1. Het verdient aanbeveling om- naast de informatie die het (tech)bedrijf zelf publiceert- meerdere bronnen te betrekken in het onderzoek naar sector- en bedrijfsspecifieke risico’s;

2. Specifieke expertise opdoen, kennisdeling en engagementsamenwerking kunnen efficiënter plaatsvinden in een engagementsamenwerking, zoals binnen een casus in een convenant;

3. Stel een duidelijke engagementstrategie vast.

Aan de werkgroep namen deel: APG-AM (namens ABP, bpfBOUW en SPW), MN (namens PME en PMT), PGGM (namens pfZW en BPF schilders), Robeco (namens Rabobank PF), Stichting Mediahuis Pensioenfonds, Amnesty, FNV, en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees het Nederlandstalige rapport over het engagementtraject en de geleerde lessen van de werkgroep.  Er is ook een Engelse versie beschikbaar.