Samen bereik je meer in engagement

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in de convenantsperiode op zes thema’s engagement gevoerd: mijnbouw, palmolie, platformeconomie, micamijnen, tech-industrie en biodiversiteit. De zes casussen en de daaruit volgende overstijgende geleerde lessen zijn samengevat in de publicatie ‘Overstijgende geleerde lessen casussen diepe spoor’. Dit document is nu beschikbaar.

Engagement © Shutterstock

De samenwerking tussen pensioenfondsen, ngo’s, vakbonden en de overheid in de casussen heeft successen opgeleverd maar niet zonder uitdagingen. De overstijgende geleerde lessen die zijn getrokken uit de zes engagement-trajecten zijn in het document in vier hoofdpunten uiteen gezet:

  • Start met het vergaren van kennis van de thema’s en de opbouw van onderling vertrouwen
  • Verzamel en deel kennis van de thema’s en de betrokken onderneming
  • Streef ernaar om gezamenlijk  doelen te bereiken
  • Kapitaliseer op de inzet voor meer impact.

In het overstijgende geleerde lessen document staan ook adviezen om multi-stakeholder samenwerkingen succesvol op te zetten.

Lees het overstijgende geleerde lessen document.