Geleerde lessen over engagementsamenwerking op de eiwittransitie gepubliceerd

Binnen het zogenoemde diepe spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen is gekozen voor een casus gericht op milieurisico’s, te weten het verlies aan biodiversiteit. De urgentie van het verlies aan biodiversiteit wordt gevoeld en de overlap tussen financiële en maatschappelijke risico’s is aanzienlijk. De Werkgroep Biodiversiteit is in een collectief engagement nagegaan hoe een grote retailer kan inzetten op de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De geleerde lessen van het engagementtraject zijn beschikbaar.

Engagementsamenwerking © SER/Martijn Huijnen

De productie van soja is een belangrijke aanjager van ontbossing, tegelijkertijd is Nederland ook de grootste soja-importeur in de Europese Unie De werkgroep identificeerde als doel niet alleen het realiseren van traceerbare, duurzame soja, maar ook een afname in de vraag naar soja. Dit kan door een efficiënter gebruik van eiwitten, wat een transitie betekent van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Er is gekozen om een collectief engagementtraject te starten met een grote beursgenoteerde retailer met bedrijfsactiviteiten wereldwijd. Enkele belangrijke geleerde lessen:

1. Biodiversiteit is een omvangrijk onderwerp dat zowel kansen als risico’s met zich meebrengt

2. Een collectief engagement waarbij diverse stakeholders zijn betrokken, geeft een sterk signaal naar het betrokken bedrijf dat het onderwerp door de stakeholders belangrijk gevonden wordt.

3. De toegevoegde waarde van samenwerken met een groep beleggers en ngo’s of experts helpt bij de analyse van het onderwerp, waardoor de engagementstrategie meer de diepte in kan gaan.

In de werkgroep werkten samen de fondsen Achmea Investment Management (namens BPL Pensioenen), Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds, MN (namens PME en PMT), Pensioenfonds Rail & OV, Natuur & Milieu, World Animal Protection, FNV, CNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees het rapport over het engagementtrajcect en de geleerde lessen van de werkgroep.