Geleerde lessen casus platformeconomie gepubliceerd

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn engagementcasus afgesloten met een groot platformbedrijf op het thema vakbondsvrijheid. In deze casus is onder meer ge√ęxperimenteerd met het combineren van engagement met stemmen en aandeelhoudersresoluties. De resultaten, inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen zijn nu beschikbaar.

Globalisering © Shutterstock
Het geselecteerde bedrijf heeft veel platformwerkers in dienst in distributiecentra. Hier werd gesignaleerd dat de vrije keuze van medewerkers om zich te verenigen wordt beperkt, doordat het bedrijf vakbondsvrijheid actief tegengaat. De werkgroep heeft er daarom voor gekozen om verschillende escalatiemiddelen te verkennen. De focus hierbij lag op de aandeelhoudersvergadering, waarover de werkgroep in oktober een kennissessie heeft georganiseerd.

Enkele belangrijke geleerde lessen:
1) Vakbondsvrijheid is een belangrijk thema binnen verantwoord beleggen en is zeer actueel binnen de opkomst van de platformeconomie.
2) Samenwerking met vakbonden en experts op het gebied van vakbondsvrijheid helpt om geïnformeerd engagement op dit onderwerp aan te gaan. Juist omdat bedrijven vaak wel rapporteren over hun beleid, maar niet over of ze ook in de praktijk vakbondsvrijheid respecteren in de diverse landen waar ze actief zijn.
3) Denk als pensioenfonds na over het koppelen van het stembeleid met engagement en het zelf indienen van resoluties. Juist bij bedrijven die niet responsief zijn en waarbij druk nodig is.

Convenantspartijen Achmea Investment Management (namens BPf Landbouw), APG-AM (namens ABP, bpfBOUW, en SPW), PensioenfondsDetailhandel, MN (namens PME en PMT), PGGM (namens PfZW en BPF Schilders), Robeco (namens Rabobank PF), FNV, CNV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkten samen aan deze platformeconomie-casus. Het bedrijf heeft vooruitgang geboekt op het gebied van transparantie over vakbondsvrijheid.

Lees het Nederlandstalige rapport over het engagementtrajcect en de geleerde lessen van de werkgroep. Er is tevens een Engelse versie beschikbaar.