Succesvolle engagement-samenwerking in micaketen

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn engagementcasus afgesloten met een autofabrikant en een rechtstreekse leverancier in de toeleveringsketen van mica. Hieruit volgt onder meer dat de autofabrikant fulltime capaciteit heeft aangenomen voor de verantwoorde inkoop van mica en is toegetreden tot het Responsible Mica Initiative. Ook heeft de engagementcasus geresulteerd in meer bewustzijn over de risico’s op kinderarbeid in micamijnen bij de autofabrikant en bij investeerders. De werkgroep heeft de geleerde lessen en aanbevelingen gepubliceerd.

Terre des Hommes Foto © Terre des Hommes/A. Kievit

De winning van mica gebeurt voornamelijk met de hand in kleinschalige mijnbouw voor een lage prijs, waardoor er een groot risico bestaat op kinderarbeid, armoede en uitbuiting van kwetsbare gezinnen. De werkgroep focuste zich voor dit engagementtraject op kinderarbeid in de toeleveringsketen van mica. Enkele belangrijke geleerde lessen:

1. De positie van een bedrijf in de toeleveringsketen is belangrijk. Fabrikanten hebben bijvoorbeeld te maken met consumenten, waardoor zij vatbaarder zijn voor reputatieresisico’s als gevolg va negatieve sociale effecten. Dit beïnvloedt wellicht ook hun ontvankelijkheid

2. Wees bewust van de verschillende culturele en regelgevende kaders waarin bedrijven opereren. In Europa wordt nu meer regelgeving ontwikkeld inzake het due diligence-proces, terwijl Noord-Amerika meer is gericht op het voldoen aan juridische verplichtingen.

3. Engagementgesprekken komen van twee kanten. Het is succesvol gebleken om als investeerder aan de autofabrikant te vragen wat de investeerder kan doen om de problemen in de mica keten aan te pakken. 

De werkgroep benaderde een autofabrikant en de toeleverancier over de ergste vormen van kinderarbeid en lage lonen bij de winning van mica. Ook versterkte de fabrikant zijn focus op mica, sloot zich aan bij het Responsible Mica Initiative en nam fulltime capaciteit aan voor de verantwoorde inkoop van mica. De toeleverancier is meer klant- en regelgedreven, waardoor het pas actie wil ondernemen als de vraag vanuit (auto)fabrikanten voor transparantie in de micaketen stijgt. In de werkgroep werkten deze partijen samen aan de mica-casus: de fondsen Achmea Investment Management (namens BPf Landbouw), Pensioenfonds Detailhandel, MN (namens PME en PMT), PGGM (namens PfZW en BPF Schilders) en Robeco (namens Rabobank PF), ngo’s Save the Children en Terre des Hommes, FNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees het Nederlandse rapport over het engagementtraject en de geleerde lessen van de werkgroep.