Pensioenfondsen op weg naar behalen convenantsafspraken

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de derde meting gepubliceerd (peildatum 30 juni 2022). De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit het rapport.

Geldboom © Shutterstock
De Monitoringcommissie concludeert in haar derde rapport dat het merendeel van de deelnemende pensioenfondsen actief aan de slag is met de implementatie van het convenant en dat er voortgang wordt geboekt met de naleving van de afspraken.

Convenantsafspraken

86 procent van de pensioenfondsen verwijst in haar beleggingsbeleid naar de OESO-richtlijnen en UNGP's en meer dan 90 procent voert een uitsluitingen- en engagementbeleid. Een minderheid (20 procent) voldoet volledig aan de afspraak om het beleggingsbeleid geheel in lijn te brengen met de OESO-richtlijnen en de UNGP's. Net als vorig jaar observeert de Monitoringcommissie dat in de uitvoering van het ESG-beleid, het financiële (risico)perspectief van het fonds is geborgd, terwijl het perspectief van de rechthebbenden (‘rights holders’) en het creëren van maatschappelijke langetermijnwaarde minder expliciet in de stappen wordt meegenomen.

De Monitoringscommissie ziet ook dat de samenwerking tussen de convenantspartijen aan complexe casussen haar toegevoegde waarde heeft bewezen. Ze is van mening dat deze samenwerking doorgezet zou moeten worden ook na het convenant, dat afliep op 31 december 2022. In de loop van 2023 brengt de Monitoringcommissie een eindrapportage uit over de resultaten van de gehele convenantsperiode en komt zij met aanbevelingen voor de toekomst.

Implementatie

De Stuurgroep onderschrijft de conclusies van de Monitoringscommissie. Met de individuele feedback die fondsen hebben gekregen, kan gericht worden gewerkt aan vooruitgang. Het was de verwachting dat de tussentijdse resultaten na 3,5 jaar verder gevorderd zouden zijn. Desondanks zijn er positieve ontwikkelingen in de subindicatoren, de KPI's en percentages van fondsen die aan alle KPI’s voldoen. De doelen, veelal honderdprocentscores, zijn door een minderheid behaald.

De Stuurgroep roept pensioenfondsen op, die nog niet geheel voldoen na einddatum van het convenant, om alsnog alle afspraken te implementeren.