Themakader ‘Vakbondsvrijheid’

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een nieuwe versie van het themakader over vakbondsvrijheid uitgebracht. Het recht op vereniging voor en vertegenwoordiging van werknemers en dus vakbondsvrijheid, zijn essentieel om internationale arbeidsnormen te kunnen handhaven.

Pensioenen © Shutterstock
In veel landen is vrijheid van vakvereniging in de wet geregeld en zijn de ILO-verdragen geratificeerd, maar schort het aan de naleving. Het kan daardoor gebeuren dat investeerders beleggen in bedrijven die de rechten van werknemers niet respecteren.

Vakbonden monitoren de naleving van werknemersrechten in investeringslanden en zorgen ervoor dat schendingen worden aangekaart en voorkomen. Het themakader Vakbondsvrijheid geeft inzicht wat je als investeerder praktisch kan doen om vakbondsvrijheid te garanderen. Ook geeft het themakader verdiepende informatie over de huidige richtlijnen, verdragen en beleid en het belang van vakbonden.

Serie themakaders

De serie themakaders biedt ondersteuning aan pensioenfondsen om met geïdentificeerd ESG-risico’s aan de slag te gaan.