Nieuws

Eindevaluatie IMVO-convenant pensioenfondsen

18-01-2024

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in vier jaar tijd zichtbare resultaten behaald. Het is echter niet gelukt om alle afspraken te behalen en daarom is het zaak om de investering die de convenantspartijen hebben gedaan in kennis, instrumenten en samenwerkingsverbanden te blijven benutten.

Convenant IMVB Pensioenfondsen rondt laatste jaar af

12-04-2023

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het laatste convenantsjaar veel bereikt. Het merendeel van de deelnemende pensioenfondsen is aan de slag gegaan met de implementatie van het convenant en er is voortgang geboekt met de naleving van de afspraken. Deze stappen zijn belangrijk op weg naar verbeteringen in de ketens van de bedrijven waar pensioenfondsen in beleggen.

Samen bereik je meer in engagement

08-03-2023

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in de convenantsperiode op zes thema’s engagement gevoerd: mijnbouw, palmolie, platformeconomie, micamijnen, tech-industrie en biodiversiteit. De zes casussen en de daaruit volgende overstijgende geleerde lessen zijn samengevat in de publicatie ‘Overstijgende geleerde lessen casussen diepe spoor’. Dit document is nu beschikbaar.

Geleerde lessen casus platformeconomie gepubliceerd

27-02-2023

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn engagementcasus afgesloten met een groot platformbedrijf op het thema vakbondsvrijheid. In deze casus is onder meer geëxperimenteerd met het combineren van engagement met stemmen en aandeelhoudersresoluties. De resultaten, inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen zijn nu beschikbaar.

Geleerde lessen Big Tech casus gepubliceerd

20-02-2023

Binnen het diepe spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de werkgroep Tech een engagement gevoerd met een big tech-bedrijf. Hiervan zijn nu de geleerde lessen en aanbevelingen beschikbaar. Binnen de tech-sector bestaan met name risico’s op mensenrechtenschendingen, doordat tech-bedrijven over persoonlijke informatie van miljarden mensen beschikken.

Pensioenfondsen op weg naar behalen convenantsafspraken

14-02-2023

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de derde meting gepubliceerd (peildatum 30 juni 2022). De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit het rapport.

Geleerde lessen over engagementsamenwerking op de eiwittransitie gepubliceerd

19-01-2023

Binnen het zogenoemde diepe spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen is gekozen voor een casus gericht op milieurisico’s, te weten het verlies aan biodiversiteit. De urgentie van het verlies aan biodiversiteit wordt gevoeld en de overlap tussen financiële en maatschappelijke risico’s is aanzienlijk. De Werkgroep Biodiversiteit is in een collectief engagement nagegaan hoe een grote retailer kan inzetten op de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De geleerde lessen van het engagementtraject zijn beschikbaar.

Jaarbijeenkomst sluit Convenant IMVB Pensioenfondsen af

21-12-2022

Op donderdag 15 december was de laatste jaarbijeenkomst van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. De partijen gingen in op het aankomende monitoringsrapport, de toekomst, presenteerden verschillende sessies over casussen uit het diepe spoor en bespraken engagement in een gepolariseerde wereld.

Succesvolle engagement-samenwerking in micaketen

14-12-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn engagementcasus afgesloten met een autofabrikant en een rechtstreekse leverancier in de toeleveringsketen van mica. Hieruit volgt onder meer dat de autofabrikant fulltime capaciteit heeft aangenomen voor de verantwoorde inkoop van mica en is toegetreden tot het Responsible Mica Initiative. Ook heeft de engagementcasus geresulteerd in meer bewustzijn over de risico’s op kinderarbeid in micamijnen bij de autofabrikant en bij investeerders. De werkgroep heeft de geleerde lessen en aanbevelingen gepubliceerd.

Engagementsamenwerking in de toeleveringsketen van palmolie

12-10-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn tweede engagementcasus afgesloten rond drie ondernemingen in de palmoliesector: een inkoper, een leverancier en een dochteronderneming. Het aanpakken van systemische problemen in de toeleveringsketen van palmolie kost tijd, vereist aanzienlijke capaciteit en de engagementdoelstellingen waren vanaf het begin ambitieus. De werkgroep heeft toch gekozen voor de palmoliesector en de geleerde lessen verzameld.