Nieuws

Eerste meting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen

18-12-2020

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de eerste meting gepubliceerd. Deze volgt op de nulmeting die bij aanvang van het Convenant naar buiten werd gebracht. De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit deze publicatie.

Kennissessie instrumentarium terugkijken

19-06-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een kennissessie over het Instrumentarium van het IMVB-convenant. De sessie is opgenomen en kunt u hier terugkijken.

Oproep aan vermogensbeheerders tot due diligence

18-06-2020

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de wereldwijd grootste vermogensbeheerders een brief gestuurd waarin zij hen aanspoort om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nation’s Guiding Principles on Business and Human Rights te verankeren in hun dienstverlening.

Eerste jaarrapportage pensioenfondsen

25-02-2020

In het eerste jaar van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen hebben de deelnemende partijen hard gewerkt aan het opstarten van het proces en het leren kennen van elkaars werkwijzen en prioriteiten. Ook zijn de eerste resultaten opgeleverd. Sinds de start in december 2018 is het aantal deelnemende pensioenfondsen gestegen tot 81. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 90% van het door Nederlandse pensioenfondsen belegde vermogen.

1e jaar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen Convenant

20-12-2019

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) is vandaag precies een jaar geleden ondertekend.

Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen beschikbaar

12-12-2019

Op 12 december 2019 is het Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen gepubliceerd. Dit instrumentarium is een hulpmiddel voor Pensioenfondsen voor de implementatie van het convenant.

Nulmeting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen

05-11-2019

Het rapport van de Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen toont de resultaten van de nulmeting, de stand van zaken bij aanvang van het Convenant. De Stuurgroep reageert in een ‘appreciatie’ op de aanbevelingen uit deze publicatie.

NGO’s en pensioenfondsbestuurders in gesprek op themabijeenkomst IMVB-convenant

07-10-2019

De eerste jaarvergadering van het IMVB-convenant Pensioenfondsen op 10 september jl. had een interactief karakter. Pensioenfondsbestuurders en zes NGO’s en vakbonden gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek over dierenwelzijn, vrijheid van vakbond, mensenrechtenverdedigers, controversiële wapens en wapenhandel, kinderrechten en klimaatverandering.

Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen

20-12-2018

Door het beleggen van hun vermogen kunnen pensioenfondsen wereldwijd invloed hebben op bijvoorbeeld mensenrechten en het milieu. Om die invloed beter te kunnen inzetten, is meer inzicht in de risico’s in de wereldwijde beleggingsketen en samenwerking met (lokale) partners nodig. 73 fondsen, samen goed voor zo’n 1180 miljard euro aan belegd vermogen, tekenen vandaag daartoe het convenant.

Partijen denken mee in aanloop naar IMVO-convenant pensioenfondsen

12-06-2018

In aanloop naar de totstandkoming van een IMVO-convenant voor de pensioensector, organiseerde de SER een stakeholderbijeenkomst om mee te praten over het convenant. Aan tafel zaten partijen die niet meedoen met het convenant, maar wel op een andere manier betrokken zijn, zoals maatschappelijke organisaties, het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) en kennisinstituten.