Nieuws

Start aanpak van armoede met het stellen van de juiste vragen

09-12-2022

Om de rechten van werkenden in de agrifoodsector te respecteren, zijn vakbondsvrijheid en sociale dialoog essentieel. Zicht krijgen op de mensenrechtensituatie in productieketens start met het stellen van de juiste vragen. Partijen van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector hebben hiervoor samen met Fairtrade een flyer ontwikkeld.

Partijen Convenant Voedingsmiddelen boeken flinke vooruitgang met productief vierde jaar

01-12-2022

De partijen van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen hebben veel bereikt in het vierde jaar. Zo werden wereldwijd 50 experts opgeleid om risicoanalyses op het gebied van mensenrechten uit te voeren. Ook deden dit jaar meer bedrijven mee aan de monitoring, 156 tegenover 119 in het derde jaar. In Nederland werd de kennis van IMVO binnen bedrijven vergroot door het geven van trainingen op diverse locaties. Dit alles staat te lezen in de jaarrapportage 2021-2022.

Laatste training Local Expert Network afgerond in Uganda

23-11-2022

Partijen van het Convenant Voedingsmiddelen verzorgden een Human Rights Due Diligence training in Uganda. Vakbond FNV en stichting Cordaid gaven de training aan nieuwe deelnemers van het Local Expert Network.

Due Diligence Roadshow: leer jouw keten te verduurzamen

23-09-2022

Werk jij in de voedingsmiddelensector en wil je aan de slag met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? De SER organiseert samen met maatschappelijke organisaties uit het IMVO convenant Voedingsmiddelen een praktische tweedaagse due diligence training op vijf verschillende locaties in het land.

Deelnemers Local Expert Network volgen training in Thailand

03-08-2022

Partijen van het Convenant Voedingsmiddelen hebben in Bangkok, Thailand een groep deskundigen getraind op het gebied van Human Rights Due Diligence. De training werd uitgevoerd door CNV Internationaal en Global March Against Child Labour ten behoeve van het Local Expert Network.

Eerste training Local Expert Network succesvol van start in Colombia

22-06-2022

Afgelopen week heeft de eerste training “IMVO en Human Rights Due Diligence” plaatsgevonden in Bógota, Colombia. Lokale experts uit Zuid-Amerika zijn bijeengekomen om samen met CNV en Cordaid, partijen uit het Internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelen, kennis en capaciteit op te bouwen voor het uitvoeren van ketenrisicoanalyses.

Convenant Voedingsmiddelen start Local Expert Network

19-05-2022

Het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector start met een eigen Local Expert Network. Professionals over de hele wereld worden opgeleid tot lokale risicobeoordelingsexperts op het gebied van mensenrechten voor de agrofoodsector. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens. Zo kunnen bedrijven werk maken van Human Rights Due Diligence (HRDD), ofwel gepaste zorgvuldigheid met betrekking tot rechten van werknemers in hun productieketens.

Tweede jaar Leefbaar Loon Bananen-commitment maakt loongat van 10,7 procent inzichtelijk

05-04-2022

Diverse Nederlandse supermarkten hebben in 2019 het ‘Leefbaar Loon Bananen-commitment’ ondertekend. Doel van het project is zorgen dat arbeiders op bananenplantages een leefbaar loon krijgen. In het recent gepubliceerde rapport van branchevereniging CBL en IDH, The Sustainable Trade Initiative’ staat te lezen dat het gemiddelde leefbaar loon-gat in het tweede jaar 10,7 procent was.

Convenant Voedingsmiddelen en Nevi organiseren succesvolle eerste training IMVO en inkoop

18-02-2022

In januari 2022 hebben 8 deelnemers uit de achterban van FNLI en KNSV de eerste Nevi-training inkoop en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met succes afgerond. Deze training is samen met het Internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelen georganiseerd. Op 12 april 2022 wordt de tweede editie van deze training georganiseerd. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Convenant Voedingsmiddelen roept op tot actie

03-02-2022

De partijen binnen het Convenant Voedingsmiddelen roepen bedrijven in de voedingsmiddelensector op tot actie. De uitkomsten van de jaarlijkse monitoring laten zien dat steeds meer bedrijven in de sector het belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven. Tegelijkertijd zijn bedrijven nog onvoldoende voorbereid op toekomstige wetgeving en staan zij voor grote uitdagingen. Zo hebben bedrijven wel beter zicht op leveranciers en grondstoffen vergeleken met het voorgaande jaar, maar kunnen risico’s in de keten voorbij de eerste leverancier vaak nog niet worden achterhaald. Dit alles staat te lezen in de jaarrapportage 2020-2021.