Ondertekenaars

Deze organisaties dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen, bijvoorbeeld overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

 
Centraal bureau levensmiddelenhandel (CBL)
CNV - Christelijk Nationaal Vakverbond
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Global March Against Child Labour (Global March)
Cordaid
IDH the sustainable trade initiative
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging
Woord en Daad