Ondertekenaars

Deze organisaties dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen, bijvoorbeeld overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties.