Over dit convenant

Veel voedingsmiddelen of ingrediƫnten van voedingsmiddelen, die je in Nederland in de winkel vindt, worden geproduceerd in het buitenland. In die landen kunnen mensenrechten, de gezondheid en veiligheid van werknemers en het milieu in het geding zijn.

Vaak zijn die problemen zo ingewikkeld dat een bedrijf in zijn eentje maar heel weinig kan bereiken. Daarom heeft een brede coalitie van partijen nu dit Convenant ondertekend. Deze coalitie bestaat uit brancheorganisaties, vakbonden, de Nederlandse overheid en maatschappelijke organisaties.

Verplichtingen convenantpartijen

Organisaties die het convenant ondertekenen, verplichten zich om zaken als lage lonen en kinderarbeid te signaleren en bij te dragen aan het tegengaan ervan. Ook zetten zij zich in voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Verder doen ze hun uiterste best om de schade op milieu en klimaat te verminderen.

Internationale afspraken

Nederlandse bedrijven hebben op grond van internationale richtlijnen en afspraken de verantwoordelijkheid deze risico’s te voorkomen en aan te pakken. Deze afspraken zijn gemaakt in onder meer de : De OESO-richtlijnen schrijven voor dat bedrijven nagaan in hoeverre ze betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu. Dit onderzoek wordt ‘due diligence’ genoemd.