Start aanpak van armoede met het stellen van de juiste vragen

Om de rechten van werkenden in de agrifoodsector te respecteren, zijn vakbondsvrijheid en sociale dialoog essentieel. Zicht krijgen op de mensenrechtensituatie in productieketens start met het stellen van de juiste vragen. Partijen van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector hebben hiervoor samen met Fairtrade een flyer ontwikkeld.

Start aanpak van armoede met het stellen van de juiste vragen © Tobias Thiele

De flyer bevat concrete vragen die handelaren, inkopers en retailers kunnen stellen aan hun leveranciers. Hiermee kunnen zij een beter beeld krijgen van de mensenrechtensituatie in hun productieketens en dragen ze bij aan eerlijk werk en economische groei (SDG 8). In gesprek gaan met leveranciers is bovendien een belangrijk onderdeel van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en een van de stappen bij de uitvoering van ‘due diligence’.

CNV Internationaal en Fairtrade namen het initiatief voor de flyer. “Als we willen dat iedereen binnen de voedselproductieketen genoeg verdient om van te kunnen leven, dan is het belangrijk dat we daarover in gesprek gaan en blijven’, aldus Eva Smulders, coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen van CNV Internationaal. “Vakbondsvrijheid is daarbij een belangrijk aspect, omdat werkenden zich dan kunnen verenigen en hun belangen kunnen bespreken met werkgevers. Door vragen te stellen over vakbondsvrijheid in hun productieketen kunnen internationale bedrijven hier actief aan bijdragen.”

Karen Bouwsma, senior policy advisor Fairtrade Nederland, vult aan: “Interesse tonen in de lokale verhoudingen tussen werknemers en werkgevers levert altijd interessante inzichten op en kan zelfs deuren voor een constructieve(re) dialoog openen. Super belangrijk, want een goede overlegstructuur draagt bij aan duurzame economische en sociale ontwikkeling. Daar zijn we allemaal bij gebaat!”

Ook FNV en Globalmarch ondersteunen het initiatief. Zij hebben een bijdrage geleverd, vanuit de gedachte dat het de start van een bredere ketendialoog kan worden in de voedingsmiddelensector.

Download de flyer 'Questions to address freedom of association and social dialogue in the agrifood sector'