Convenant Voedingsmiddelen start Local Expert Network

Het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector start met een eigen Local Expert Network. Professionals over de hele wereld worden opgeleid tot lokale risicobeoordelingsexperts op het gebied van mensenrechten voor de agrofoodsector. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens. Zo kunnen bedrijven werk maken van Human Rights Due Diligence (HRDD), ofwel gepaste zorgvuldigheid met betrekking tot rechten van werknemers in hun productieketens.

Database

Via het programma worden 40 tot 50 risicobeoordelingsexperts opgeleid uit landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika van waaruit Nederlandse bedrijven veel importeren. De gegevens die zij verzamelen over de meest voorkomende risico's worden opgenomen in een database. Deze database is toegankelijk voor alle partijen die zijn aangesloten bij het convenant.

Lokale kennis

Met de training van de risicobeoordelingsexperts biedt het convenant lokale organisaties de mogelijkheid om meer vertrouwd te raken met de OESO-richtlijnen voor Verantwoord Ondernemen. Het is van grote waarde als mensen in productielanden kennismaken met HRDD. Zij hebben kennis van de lokale cultuur en het vermogen om stakeholders op een zinvolle manier te betrekken. Daarnaast verkeren zij in een goede positie om risico’s te identificeren en bij te dragen aan de ontwikkeling van plannen om misstanden in de toekomst te voorkomen of te beperken.

Eva Smulders, CNV Internationaal. “Er vinden helaas nog steeds veel misstanden plaats op het gebied van mensenrechten in de voedingsmiddelensector. Door lokale professionals te trainen kunnen we niet alleen het lokale bewustzijn over mensenrechten vergroten, maar misstanden ook sneller en makkelijker aanpakken. Dit levert niet alleen voordelen op voor de mensen aan het begin van de keten, maar ook voor bedrijven die zo een beter beeld krijgen van mogelijke risico’s.”

Training

De training van de lokale experts wordt gegeven door maatschappelijke organisaties die zijn aangesloten bij het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector. Vanaf juni gaan de trainingen van start op verschillende locaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Meer informatie over het Local Expert Network vind je op deze pagina.