Nieuws

TenneT nieuw lid IMVO Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Hernieuwbare energie | 09-07-2024

Wij heten TenneT van harte welkom als nieuwe partij bij het Internationaal MVO Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector. Als netbeheerder verzorgt TenneT een belangrijk deel van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland. Het bedrijf richt zich op de integratie van het transport van elektriciteit op Europees niveau en is ervan overtuigd dat hernieuwbare energiebronnen cruciaal zijn in de energietransitie. Dit vereist zowel innovatie als een holistische kijk op een duurzame toekomst. Met hun deelname aan het Convenant groeit het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden naar 53.

Eerste jaarrapportage IMVO Convenant Hernieuwbare Energiesector

Hernieuwbare energie | 03-07-2024

Hoe duurzaam is de hernieuwbare energiesector? Je denkt misschien dat het op zichzelf een heel groene sector is, maar duurzaamheid is niet alleen maar het produceren van energie zonder CO2 uitstoot. Het gaat ook om de kwaliteit van de toeleveringsprocessen in de waardeketen. Daar ligt een grote uitdaging. Veel van de rauwe materialen voor wind turbines en zonnepanelen komen uit landen waar mensenrechten, het milieu en de biodiversiteit bedreigd worden. De hernieuwbare energiesector is echter ook daarin vastberaden deel van de oplossing uit te maken.

Eindevaluatie: Metaalconvenant heeft potentie voor vervolg

Convenant voor de metaalsector | 28-06-2024

Partijen van het IMVO-convenant voor de Metaalsector hebben vijf jaar samenwerking afgesloten. Het convenant heeft het bewustzijn bij bedrijven over ketenverantwoordelijkheid, risico’s in de keten en duurzame wet- en regelgeving vergroot. Niet alle doelstellingen zijn behaald, maar de resultaten bieden een belangrijke basis voor verdere samenwerking.

FME intensiveert samenwerking met IMVO-convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 04-06-2024

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, is al sinds de start van het Metaalconvenant in 2019 betrokken als steunbetuiger. Om de banden met het convenant verder versterken, sluit de organisatie zich nu aan als partij bij het Metaalconvenant.

Partnersessie op het OESO Forum over multi-stakeholder partnerschappen voor een rechtvaardige transitie

Hernieuwbare energie | 24-05-2024

Van 21 tot en met 24 mei 2024 vond de 17e editie van het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains plaats. Deelnemers van de IMVO Convenanten voor de Hernieuwbare Energiesector en de Metaalsector organiseerden samen met de German Sector Dialogue een partnersessie over de waarde van multi-stakeholder samenwerking voor een rechtvaardige transitie.

Evaluatierapport: Initiatief TruStone heeft potentie voor vervolg

Initiatief TruStone | 15-05-2024

Partijen van het Initiatief TruStone zien in de uitkomsten van de eindevaluatie een goede basis voor een vervolg van het natuursteenconvenant. In deze evaluatie, uitgevoerd door de KU Leuven, staan daarvoor ook diverse aanbevelingen. De stuurgroep van het convenant onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

Mitsubishi Corporation nieuwe ondertekenaar IMVO Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Hernieuwbare energie | 13-05-2024

Het Internationaal MVO Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector wordt uitgebreid met Mitsubishi Corporation (MC) als partij bij het Convenant. Mitsubishi Corporation nam in 2020 de Eneco-groep, een van de oprichters van het Convenant, over en wilde zich graag zelf bij het Convenant aansluiten. Daarmee komt het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden op 52.

Kerkrade neemt deel aan Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 22-04-2024

De gemeente Kerkrade heeft zich aangesloten bij het Nederlands/Vlaams Initiatief TruStone, het convenant dat de natuursteensector wil verduurzamen. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities rond maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.

Groeiend Initiatief TruStone legt duurzame lat hoger

Initiatief TruStone | 03-04-2024

Bijna 60 procent van de aangesloten bedrijven bij Initiatief TruStone, het Nederlands/Vlaamse IMVO-convenant voor de natuursteensector, ligt op schema om de convenantsafspraken volledig na te komen. Het blijft een uitdaging voor bedrijven om risico’s steeds dieper in de keten op te sporen en aan te pakken. Koplopers laten echter zien dat het mogelijk is om impact te maken. De convenantspartijen blijven de aanpak ondersteunen en onderzoeken hoe het convenant eind 2024 voortgezet kan worden.

Nieuwe inzichten in risico’s Braziliaanse natuursteensector

Initiatief TruStone | 19-03-2024

De maatschappelijke organisaties van het Initiatief TruStone hebben twee rapporten uitgebracht over de risico’s in de natuursteensector in Brazilië. Op basis van deze risicoanalyse zijn TruStone-bedrijven die materialen importeren uit dit land, een dialoog gestart met lokale stakeholders.