Werkwijze

Nederlandse bedrijven zijn op grond van internationale richtlijnen en afspraken verplicht risico’s in hun productieketen te voorkomen.

Dit zijn afspraken als de Guiding Principles van de VN over bedrijven en mensenrechten, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO. De OESO-richtlijnen verplichten bedrijven om na te gaan in hoeverre ze betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten, milieu of dierenwelzijn. Dit wordt due diligence genoemd.

De bedrijven die het Convenant Verantwoord Goud hebben ondertekend onderzoeken hun productieketen. Waar komt het goud dat ze gebruiken vandaan? Onder welke omstandigheden wordt het gedolven of gerecycled? De juweliers en goudsmeden gaan hierover in gesprek met hun leverancier.

Productieketens zijn vaak ondoorzichtig. Het is niet altijd makkelijk om de herkomst van het goud te achterhalen. De ngo’s en vakbonden die bij het convenant zijn betrokken kunnen helpen informatie te achterhalen. Zo biedt de samenwerking binnen het convenant een meerwaarde aan bedrijven. Geconstateerde misstanden worden aangepakt en gesignaleerd naar collega-organisaties. Due diligence vindt doorlopend plaats.