Organisatie

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties heeft het Convenant Verantwoord Goud over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de goudsector ondertekend. Het streven is een positieve impact in de internationale goudketen en het terugdringen van (potentiƫle) negatieve effecten.

Stuurgroep

De partijen hebben een stuurgroep opgezet om leiding te geven aan het uitvoeringsproces. De leden van de stuurgroep vertegenwoordigen de ondertekenaars van het convenant. De stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter: Giuseppe van der Helm.

Leden stuurgroep

Dirk-Jan Koch – Ministerie van Buitenlandse Zaken
Joost Vos – Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Chris Kuscher – Cookson Drijfhout B.V. 
Patrick Thio – Federatie Goud en Zilver
Mark van der Wal – IUCN Nederland
Pauline Neefjes – Unicef Nederland 

Secretariaat 

Een secretariaat ondersteunt de uitvoering van het convenant. Dit secretariaat is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. De SER heeft ook de onderhandelingen begeleid die uiteindelijk tot het convenant hebben geleid. Het secretariaat ondersteunt de stuurgroep en de werkgroepen. 

Financiering

De rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Convenant Verantwoord Goud.  Dit komt uit de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is voor de looptijd van het convenant beschikbaar  Daarnaast neemt ook de SER 20% van de noodzakelijke financiering voor zijn rekening. Ook de partijen dragen bij: EUR 500 per jaar per partij, met een jaarlijkse verhoging van EUR 50.