Doe mee!

Er is een groeiende verwachting dat bedrijven robuuste systemen voor mensenrechten- en milieu-due diligence hebben. Geen enkel bedrijf is immuun voor negatieve risico's. Het niet nemen van adequate stappen om de juiste en robuuste mensenrechten- en milieu-due diligence systemen vast te stellen, kan echter een aanzienlijke impact hebben op de activiteiten van het bedrijf. Het kan leiden tot reputatieschade, gebrek aan vertrouwen en verlies van investeringen en partnerschappen.

Waarom meedoen?

Als deelnemer van het convenant kan uw bedrijf:

  • Processen op het gebied van mensenrechten- en milieu-due diligence verbeteren en de risico's voor de bedrijfsvoering verkleinen.
  • Positieve verandering in de toeleveringsketen bevorderen, door samen te werken met de andere partijen om misstanden en wangedrag op het gebied van mensenrechten en milieunormen aan te pakken.
  • Toegang krijgen tot verschillende instrumenten voor mensenrechten- en milieu-due diligence. Dit omvat ook een-op-een ondersteuning en account management vanuit het secretariaat bij het bevorderen van hun due diligence-praktijken.
  • Concurrentievoordeel behalen in de openbare inkoop- en aanbestedingsprocessen door verbeterde due diligence-processen.
  • Een positieve reputatie verwerven.

Wat wordt er van jouw bedrijf verwacht?

Zodra het convenant is ondertekend en de implementatiefase begint, wordt verwacht dat het bedrijf due diligence implementeert in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de VN Principes voor Bedrijven en Mensenrechten. Deelnemende partijen krijgen toegang tot de due diligence instrumenten en de ondersteuning van het secretariaat om hen op weg te helpen.

Bedrijven, ongeacht hun grootte, organisatietype of kennisniveau op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn van harte welkom om deel te nemen aan het proces.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over het convenant? Neem contact op voor een informeel kennismakingsgesprek met het secretariaat van het Internationaal MVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector via de contactlink op de website of door een e-mail te sturen naar REAsecretariat@ser.nl.