Partijen Metaalconvenant brengen bezoek aan de A&M Groep

Hoe werk je samen op het gebied van due diligence in de metaalsector? En welke uitdagingen en kansen brengt dit met zich mee? Tijdens een werkbezoek bij de A&M Groep (A&M Recycling / In2Waste Solutions) gingen de partijen van het Metaalconvenant hierover met elkaar in gesprek.

A&M Recycling © John de Pater

Uitdagingen

Verschillende recyclers die zijn aangesloten bij het Metaalconvenant kwamen het afgelopen jaar uitdagingen tegen bij de toepassing van due diligence in hun keten. Het afgelopen jaar is de due diligence toolbox daarom verbeterd, zodat tools en templates beter aansluiten op de activiteiten van metaalrecyclingbedrijven. De volgende stap is het praktisch uitvoerbaar maken van due diligence voor deze bedrijven. Dit doen de convenantspartijen gezamenlijk. Een goed begrip van elkaars werkwijze helpt hierbij.

Ook voor maatschappelijke organisaties en de overheid is het van belang om goed zicht te hebben op de processen van een metaalrecyclingbedrijf, zodat zij de juiste ondersteuning kunnen bieden. De partijen kregen daarom een rondleiding van In2Waste Solutions, het kennis- en innovatiecentrum van de A&M Groep, bij hun Innovation Plant in de haven van Rotterdam. Aansluitend volgde een presentatie over het recyclingproces, brancheontwikkelingen en de toekomstvisie van de A&M Groep. Daarna was het aan de partijen zelf om in gesprek te gaan over circulariteit en internationaal MVO in de metaalsector. Hier konden de bedrijven hun persoonlijke due diligence uitdagingen bespreken. De fysieke bijeenkomst was voor een aantal organisaties ook een eerste echte ontmoeting met elkaar, na jaren van online vergaderen vanwege corona.

A&M Recycling

© John de Pater

Rob van Vijfeijken, CFO A&M Groep: “Het verdiepen van kennis over de metaalrecycling bij maatschappelijke organisaties komt de kwaliteit van de input voor ons due diligence proces ten goede. Zo werken we gezamenlijk en tweeledig aan maatschappelijk verantwoorde metaalketens.”

Aan de slag

De komende periode gaan bedrijven aan de slag om de mensenrechten- en milieurisico’s in hun ketens in kaart te brengen, waarna zij komen tot een actieplan om deze risico’s aan te pakken. De maatschappelijke organisaties ondersteunen bedrijven hierbij. Bovendien kunnen met hulp van maatschappelijke organisaties en overheid collectieve projecten worden opgezet om verbeteringen in de metaalrecyclingketen door te voeren.

A&M Recycling

© John de Pater

Meer informatie over de toepassing van due diligence binnen de metaalsector is te vinden op deze pagina.