Due diligence: hoe werkt het?

De uitgangspunten voor het convenant zijn de ‘UN Guiding Principles’ inzake bedrijven en mensenrechten en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Het aanpakken van risico’s gebeurt in een proces dat due diligence heet, ook wel gepaste zorgvuldigheid genoemd. Het proces bestaat uit zes stappen die continu moeten worden doorlopen (zie figuur). Het convenant biedt hulpmiddelen en experts aan om bedrijven te helpen.

De zes stappen:

  1. Integreer MVO in het beleid en de managementsystemen
  2. Identificeer & beoordeel negatieve gevolgen
  3. Stop, voorkom of beperk negatieve gevolgen
  4. Monitor de praktische toepassing en resultaten
  5. Communiceer hoe gevolgen worden aangepakt
  6. Zorg voor herstelmaatregelen of werk hieraan mee

Bedrijven die het convenant hebben ondertekend, committeren zich aan dit due diligence proces. Due diligence is een continu proces en vraagt dus altijd aandacht. Op deze manier zetten bedrijven zich actief in voor verbeteringen in de keten op het gebied van milieurechten, biodiversiteit en mensenrechten. Ook reageren zij (pro)actief op nationale of internationale wetswijzigingen op het gebied van due diligence en nieuwe risico’s.

Bedrijven blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naar behoren uitvoeren van due diligence. De brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en de overheid ondersteunen hen daarbij. Samen kunnen zij de transparantie in de metaalketens vergroten en risico’s aanpakken.

Om de aangesloten bedrijven te ondersteunen bij het doen van due diligence, zijn verschillende hulpmiddelen gebundeld in de gebruiksvriendelijke 'due diligence webtool. Op deze manier wordt ervoor gewaakt de administratieve last te minimaliseren, met maximaal resultaat.

Figuur: Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) volgens de OESO-richtlijnen
Figuur: Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) volgens de OESO-richtlijnen.
Bron: OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 2019, Ministerie van Buitenlandse Zaken