Met deze tool breng je risico’s in jouw ketens in kaart

Partijen van het IMVO-convenant voor de Metaalsector hebben een nieuwe tool ontwikkeld: de Due Diligence Risk Matrix. De Matrix geeft een overzicht van de risico’s voor 39 grondstoffen in de metaalsector.

Mijnwerkers bij de zilvermijn © AdobeStock

Stap 2: risico assessment

De Matrix kan tijdens stap 2 van het OESO Due Diligence-proces worden gebruikt door alle bedrijven die in hun waardeketens met metalen en mineralen werken. De Matrix geeft inzicht in de belangrijkste risico’s die zich in waardeketens kunnen voordoen. Ook wordt per product en per productieland weergegeven hoe groot de kans op deze risico’s op nationaal niveau is. Landen zijn geselecteerd op basis van hun (mogelijke) productiecapaciteit van een grondstof.

Risico’s

De Matrix beoordeelt grondstoffen op de ernst en waarschijnlijkheid van 13 risico’s: discriminatie en geslacht, kinderarbeid, dwangarbeid (2 indexen), kinderarbeid, arbeidsrechten en eerlijke lonen, vrijheid van vereniging, milieukwesties, ecologische bedreiging, biodiversiteit en ontbossing , watergebruik en beschikbaarheid van water, corruptie en grondbezit. Er is gekozen voor indexen omdat deze relevant zijn bij het uitvoeren van het noodzakelijke voorbereidende onderzoek, waardoor snel inzicht wordt verkregen in de (operationele) context van een land. De Matrix is opgesteld door CNV Internationaal.

Nadat bedrijven de belangrijkste risico’s in kaart hebben gebracht, kunnen zij deze binnen het convenant gezamenlijk aanpakken via collectieve projecten, samen met maatschappelijke organisaties. Eén van de lopende projecten richt zich bijvoorbeeld op de gezondheids- en veiligheidsrisico's in metaalmijnen in Peru en Bolivia.

Download de Due Diligence Risk Matrix