Due diligence in de metaalsector

Stap 2. Identificeer & beoordeel negatieve gevolgen.

Wat is stap 2?

Stap 2 begint met het in kaart brengen van daadwerkelijke of potentiële negatieve gevolgen (risico’s) voor mens en milieu via eigen activiteiten en relaties, inclusief de ketens. Vervolgens vindt een beoordeling plaats van de betrokkenheid van het bedrijf bij de daadwerkelijke of potentiële negatieve gevolgen: heeft het bedrijf het negatieve gevolg veroorzaakt, eraan bijgedragen of is het er direct aan verbonden? Ten slotte prioriteert een bedrijf de belangrijkste risico’s op basis van de ernst en de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet.

Meer weten over stap 2?

Stap 2 en het convenant

Het convenant biedt diverse instrumenten aan om als bedrijf invulling te geven aan de tweede stap. Het ‘sjabloon voor de lijst van due diligence informatie’ gebruiken bedrijven om hun keten in kaart te brengen. Als de keten in kaart is, gebruiken bedrijven het ‘overzicht van bronnen voor het analyseren van risico’s in de toeleveringsketen’. Met behulp van de ‘heatmap’ kunnen bedrijven risico’s prioriteren en krijgen ze duidelijkheid over de meest ernstige risico’s in hun keten. Bedrijven leveren de lijst met due diligence informatie en de heat map jaarlijks in bij het secretariaat. Bedrijven hebben, naast gebruik van de instrumenten, toegang tot een netwerk van experts om hen te assisteren bij het uitvoeren van stap 2.

Bekijk hier het volledige overzicht met hulpmiddelen.