Due diligence in de metaalsector

Wat is ‘stap 2’?

Stap 2 begint met het in kaart brengen van daadwerkelijke of potentiële negatieve gevolgen (risico’s) voor mens en milieu via eigen activiteiten en relaties, inclusief de ketens. Vervolgens vindt een beoordeling plaats van de betrokkenheid van het bedrijf bij de daadwerkelijke of potentiële negatieve gevolgen: heeft het bedrijf het negatieve gevolg veroorzaakt, eraan bijgedragen of is het er direct aan verbonden? Ten slotte prioriteert een bedrijf de belangrijkste risico’s op basis van de ernst en de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet. 

Meer weten over stap 2?

Stap 2 en het convenant

Het convenant biedt diverse instrumenten aan om als bedrijf invulling te geven aan de tweede stap. Via de webtool brengen bedrijven hun keten in kaart met een ketenanalyse. Vervolgens kunnen zij informatiebronnen raadplegen waarmee risico’s in de keten gevonden en geanalyseerd worden. Met behulp van de ‘heatmap’ worden de risico’s geprioriteerd en krijgen bedrijven duidelijkheid over de meest ernstige risico’s in hun keten. Bedrijven leveren de ketenanalyse en de heat map jaarlijks via de webtool in bij het secretariaat. Bedrijven hebben, naast de instrumenten, toegang tot een netwerk van experts om hen te assisteren bij het uitvoeren van stap 2.

In de praktijk

In het kader van stap 2 is binnen het convenant een onderzoek gestart naar veiligheids- en gezondheidsrisico’s in mijnen Peru, Bolivia en Colombia. Meer weten? Zie dit nieuwsbericht.