Handreiking voor verbetering arbeidsveiligheid en gezondheid in natuursteensector

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen bij het aanpakken van risico’s rond arbeidsveiligheid en gezondheid in hun toeleveringsketens. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Marmer snijden © Shutterstock / Daniele Gussago Photo

Alle arbeiders, wereldwijd, hebben recht op een veilige en gezond werkomgeving. Helaas is dit in de praktijk lang niet altijd het geval. 'Occupational safety and health’ (OSH-) risico’s komen ook voor in de natuursteensector, met inbegrip van een grote kans op ongelukken en serieuze gezondheidsproblemen. De handreiking ‘Arbeidsveiligheid & Gezondheid’ is daarom opgesteld om bedrijven in de sector te informeren over deze risico’s, hoe ze te herkennen en hoe deze aan te pakken.

Eerder bracht het convenant handreikingen uit over leefbaar loon, publieke communicatie, gender en discriminatie, en over het in kaart brengen van de toeleveringsketen vanaf de steengroeven tot aan de verkooppunten. Laatstgenoemde handreiking is alleen beschikbaar voor deelnemende bedrijven. Alle andere handreikingen zijn te raadplegen op de pagina Publicaties van het convenant.

Download de handreiking ‘Arbeidsveiligheid & Gezondheid’.