Publicaties

Informatie voor bedrijven en aanbestedende diensten

Beoordelingskader

  • Beoordelingskader (pdf)
    De bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone hebben toegezegd zich te houden aan een aantal afspraken. In het beoordelingskader staan de eisen waaraan importerende bedrijven moeten voldoen. De mate waarin bedrijven hier invulling aan moeten geven kan verschillen. Dat hangt onder meer af van de omvang van het bedrijf en zijn positie in de keten.

Handreikingen

  • Handreiking ‘Leefbaar loon’ (in voorbereiding)
  • Handreiking ‘Veiligheid en gezondheid’ (in voorbereiding)

Jaarrapportages

Pilots