Publicaties

Informatie voor bedrijven en aanbestedende diensten

Beoordelingskader

  • Beoordelingskader (pdf)
    De bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone hebben toegezegd zich te houden aan een aantal afspraken. In het beoordelingskader staan de eisen waaraan importerende bedrijven moeten voldoen. De mate waarin bedrijven hier invulling aan moeten geven kan verschillen. Dat hangt onder meer af van de omvang van het bedrijf en zijn positie in de keten.

Handreikingen

Naast de algemeen beschikbare handreikingen, hebben aangesloten bedrijven toegang tot meer documenten die hen ondersteunen in hun due diligence-activiteiten.

Risicoanalyses

Jaarrapportages