Handreiking ondersteunt bedrijven in aanpak discriminatie

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te ondersteunen in het aanpakken van discriminatie en genderkwesties in hun toeleveringsketens. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Handreiking aanpak discriminatie © Shutterstock
De handreiking ‘Discriminatie en gender’ is opgesteld om bedrijven in de natuursteensector te informeren over de risico's van discriminatie en genderkwesties in de toeleveringsketen, met oog voor de diversiteit van vrouwen en mannen. Mensen kunnen tegelijkertijd met verschillende vormen van discriminatie worden geconfronteerd, zoals migrantenvrouwen. De handreiking is de eerste stap in het ondersteunen van bedrijven bij het aanpakken van discriminatie en genderkwesties
op weg naar een meer inclusieve sector.

Eerder bracht het convenant handreikingen uit over leefbaar loon, publieke communicatie en over het in kaart brengen van de toeleveringsketen vanaf de steengroeven tot aan de verkooppunten. Laatstgenoemde handreiking is beschikbaar voor deelnemende bedrijven. Alle openbare documenten staan op de pagina Publicaties van het convenant.

Download hier de handreiking ‘Discriminatie en gender’