Handreikingen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in China

Het Initiatief TruStone heeft twee handreikingen uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen met de toepassing van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in China.

Natuursteen © SER

De eerste handreiking is speciaal gericht op importeurs en biedt handvatten om in gesprek te gaan met Chinese leveranciers over de verbetering van milieu- en sociale omstandigheden. De tweede handreiking biedt zowel importeurs als leveranciers praktische tips om verbeteringen door te voeren op zes belangrijke thema’s. Deze thema’s zijn: veiligheid & gezondheid, werkuren en lonen, omstandigheden voor jonge werknemers, werknemerscontracten, sociale zekerheid en milieuomstandigheden.

Uit een onafhankelijke risicoanalyse van de winning en verwerking van natuursteen in China kwam naar voren dat specifiek op deze thema’s actie vereist is. De analyse werd twee jaar geleden door Initiatief Trustone uitgevoerd.

De handreikingen zijn voor iedereen te raadplegen. Voor leden van Initiatief TruStone is de handreiking over de aanpak op thema’s ook in het Chinees beschikbaar. Eerder bracht het convenant handreikingen uit over specifieke risico’s in productielanden, zoals kinderrechten en leefbaar loon. De handreikingen zijn te raadplegen op de publicatiepagina van het convenant.

Download de ‘Guidance for TruStone Companies on Supplier Engagement in China’

Download de ‘Guidance for Suppliers, Employers and Workers in the Natural Stone Industry in China’