Nieuwe ambassadeur geeft Initiatief TruStone impuls

Toon Huijps is gestart als ambassadeur van het Initiatief TruStone. Zijn voornaamste taak is te zorgen dat meer bedrijven zich aansluiten bij het convenant. Hij gaat daarvoor actief bedrijven benaderen uit de natuursteensector, retailers, infrabedrijven en aannemers.

Ambassadeur Toon Huijps © Toon Huijps

Huijps is zelfstandig consultant en heeft jarenlange ervaring in zowel de Vlaamse als Nederlandse natuursteensector. Hij werkte onder meer in directiefuncties bij diverse bedrijven en was één van de initiatiefnemers van het initiatief Eerlijk Natuursteen, dat later is opgegaan in het Initiatief TruStone. Tevens is hij als lid van de stuurgroep een drijvende kracht geweest achter het convenant. “De basis van het Initiatief TruStone is een unieke samenwerking tussen overheden, ngo’s, vakbonden, bedrijven en brancheorganisaties uit zowel Nederland als België. Al deze partijen ondersteunen en versterken elkaar om misstanden te voorkomen in risicovolle productielanden voor natuursteen zoals India, China, Vietnam en Brazilië. Voor mij is deze aanpak de allerbeste manier om verbeteringen door te voeren. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij in mijn rol als ambassadeur”, aldus Huijps.

Naast natuursteenverwerkers en -importeurs, zijn retailers en natuursteenbedrijven in de tuin-, keuken-, grafsteen- en doe-het-zelfbranche van belang voor het convenant, evenals infrabedrijven en aannemers. In de evaluatie halverwege de convenantstermijn, heeft het Initiatief groei van het aantal aangesloten bedrijven als een van de ambities geformuleerd. De nieuwe ambassadeur gaat hier een rol in spelen.