Werkbezoek Rajasthan onderdeel van continue dialoog en verbeteringen in natuursteenketen

Onlangs bracht een aantal deelnemers van TruStone een werkbezoek aan de regio Rajasthan in India, waar veel zandsteen wordt gewonnen en verwerkt. Zij volgden trainingen, bezochten productielocaties en voerden veel gesprekken waarbij concrete afspraken zijn gemaakt. De deelnemers kijken positief terug op het werkbezoek als onderdeel van de stakeholderdialoog die wordt voortgezet.

Een gesprek over arbeidsomstandigheden met arbeiders in de kasseiensector in Kota samen met alle stakeholders betrokken in het project Een gesprek over arbeidsomstandigheden met arbeiders in de kasseiensector in Kota samen met alle stakeholders betrokken in het project | Foto: SER

Vijf TruStone-bedrijven, ngo Arisa, lokale ngo’s ARAVALI en Manjari, en lokale zandsteenleveranciers namen deel aan een dialoog over de belangrijkste risico's in de natuursteenketen. Voorafgaand aan de dialoog brachten de deelnemers een bezoek aan verschillende productielocaties en gingen ze in gesprek met werknemers over arbeidsrisico’s en arbeidsomstandigheden. Het werkbezoek was tevens onderdeel van het SER-project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’.

De deelnemers aan de dialoog spraken niet alleen met leveranciers die zandsteen machinaal verwerken, maar ook met arbeidersdie de stenen met de hand kappen. Varun Sharma, Directeur Programma’s van ARAVALI: “Deze dialoog is fundamenteel in ons proces om samen met TruStone te werken aan betere arbeidsomstandigheden. Zo willen we bijvoorbeeld allemaal kinderarbeid en gedwongen arbeid terugdringen. Mensen die werken in steengroeves moeten dit niet alleen veilig kunnen doen, ook hun rechten moeten worden beschermd. Registratie en formele arbeidscontracten van groeve-arbeiders zijn daarvoor heel belangrijk en daar werken we aan.”

Deelnemers van TruStone brengen een werkbezoek aan de regio Rajasthan in India
Foto: SER

Kristof T'Sjoen is Product & Marketing Director van Stone en één van de deelnemende bedrijven: “Samen met onze leveranciers hebben wij heel concrete afspraken gemaakt over verbeteringen rond gezondheid, veiligheid en registratie van werknemers, taakomschrijvingen en verloning. Nu gaan we de focus leggen op risico’s dieper in de keten: cobbleyards en groeves. De problemen die daar voorkomen, zoals beschikbaarheid van sanitair, huisvesting en opvang van kinderen, zijn vaak complex. Tegelijkertijd is het als importeur lastig om daar invloed uit te oefenen. Om toch impact te kunnen maken, is samenwerking noodzakelijk. De dialoog vanuit TruStone heeft daar de afgelopen jaren al een belangrijke impuls aan gegeven. Er is bijvoorbeeld meer sanitair en schoon drinkwater beschikbaar gekomen en er wordt geïnvesteerd in scholing van kinderen. Dit bezoek maakt het mogelijk om de komende jaren nog meer impact te realiseren.”

Deelnemers van TruStone brengen een werkbezoek aan de regio Rajasthan in India
Foto: SER

Lees meer

Meer informatie over de stakeholderdialoog in Rajasthan staat op de pagina Projecten van het convenant en op de pagina Pilots van het SER-project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’ onder Pilot Rondetafelgesprek in productieland.