Projecten

De deelnemers aan het Initiatief TruStone voeren collectief projecten uit om gezamenlijk risico’s in kaart te brengen en misstanden aan te pakken.


Stakeholderdialoog Rajasthan

In 2021 is een brede stakeholderdialoog gestart tussen het Initiatief TruStone, ngo Arisa en bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone en leveranciers van zandsteen en lokale organisaties in Rajasthan, India. Doel is om uitdagingen en goede voorbeelden te delen en gezamenlijk praktische oplossingen te formuleren om te komen tot een verantwoorde en duurzame zandsteensector in Rajasthan. Verschillende resultaten zijn inmiddels bereikt. 

Lees meer: risicoanalyse Rajasthan (pdf)

 

De deelnemers hebben afgesproken om samen te werken aan drie onderwerpen:

 • Verbetering van de registratie van met name loonbetalingen: Het doel is de registratie van loonbetalingen te verbeteren. In veel steengroeven en cobbleyards worden arbeiders contant betaald. Werk dat door groeve-eigenaren aan thuiswerkers wordt uitbesteed, wordt ook contant betaald. Als gevolg hiervan is het moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van welke arbeiders de kasseien verwerken en of hun arbeidsrechten worden nageleefd. Om risico’s zoals lage lonen en dwangarbeid te voorkomen, is het noodzakelijk om arbeid uit het informele circuit te halen en de transparantie te vergroten. Een belangrijke stap om dat te bereiken is om alle werknemers te voorzien van een ID-kaart en een bankrekening.
 • Verbetering van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden: het doel is om te voorzien in schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen voor mannen èn vrouwen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Toegang bieden tot herstel en verhaal: het doel is om toegang te bieden tot een klachten- en geschillenmechanisme zodat belanghebbenden in de toeleveringsketen (zoals werknemers of mensen die in de buurt van fabrieken of steengroeven wonen) hun stem kunnen laten horen. Het zorgt er ook voor dat bedrijven echt weten wat er speelt op het gebied van sociale, mensen- en milieurechten.

De dialoog heeft een brede beweging in de regio Bundi in Rajasthan op gang gebracht. Dat heeft geleid tot de volgende resultaten:

 • De overheid heeft een e-registratiesysteem opgezet voor niet-geregistreerde arbeiders. TruStone-partners ARAVALI en SFNS helpen arbeiders in de sector zich aan te melden voor deze online regeling.
 • De overheid bouwt een watervoorziening in Budhpura. Huizen en fabrieken worden aangesloten op het watersysteem.
 • SFNS en Manjari bezoeken doorlopend locaties (steengroeven en cobble yards) om werknemers te informeren over hun rechten

Deelnemende bedrijven:

 • Brachot
 • B&S Natuursteen
 • Maris Natuursteen
 • Stone
 • Tuinmaterialen Meynen
 • Vandix
 • J. Visser Natuursteen
 • Westvlaams Tegelhuis

Stakeholderdialoog Zimbabwe

De risicoanalyse van de natuursteensector in Zimbabwe werd afgerond in 2021. Dit gaf bedrijven die materialen importeren uit Zimbabwe een beter zicht op de actuele en reële situatie. In 2022 wordt een strategie ontwikkeld om de situatie voor betrokkenen te verbeteren. Er wordt daarvoor onder meer gekeken naar welke stakeholders in Zimbabwe het beste kunnen worden betrokken en hoe efficiënt een dialoog kan worden opgezet tussen bedrijven (leveranciers en importeurs), de overheid en lokale maatschappelijke organisaties (vakbonden, ngo’s).

Deelnemende bedrijven:

 • Arte
 • Jetstone
 • Kemie
 • Mondial (Italië)
 • Tuytelaers

Lees meer: risicoanalyse Zimbabwe (pdf)

Sociale dialoog Zuid-India

In 2022 is een project opgestart van het Initiatief TruStone, vakbond FNV, internationale vakbond BWI, bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone en leveranciers van graniet in Tamil Nadu, India. Doel is om sociale dialoog tussen management en werknemers van productielocaties te bevorderen.

In november 2022 zijn door FNV en BWI trainingen verzorgd voor werknemers en management in India. Tegelijkertijd is in samenwerking met Triple R Alliance aan importeurs aangesloten bij het Initiatief TruStone een online training aangeboden over dialoog met leveranciers. In januari 2023 starten de betrokken partijen en bedrijven pilots in Tamil Nadu om worker committees in de productielocaties op te zetten en te ondersteunen.

Foto: FNV Dr. Bhuvaneshwari Nanjappan, Acting President Tamil Nadu Congress Workers' Union

© Foto: FNV. Dr. Bhuvaneshwari Nanjappan, Acting President Tamil Nadu Congress Workers' Union

Deelnemende bedrijven:

 • Den Hollandsche
 • Dekker Zevenhuizen

Leefbaar loon Steel Grey

In 2022 vinden verkenningsgesprekken plaats tussen bedrijven die Steel Grey (een granietsoort) halen uit Andhra Pradesh (India), om te kijken of en op welke manier een project gestart kan worden om te onderzoeken wat leefbare verloningen zijn in deze specifieke regio. Bedrijf Arte di Granito en ngo Arisa werken reeds jaren samen in die streek om verschillende risico’s aan te pakken, waaronder het niet betalen van een minimum loon of leefbaar loon. Op basis van deze kennis en ervaringen wordt bekeken hoe andere TruStone-leden kunnen aanhaken bij de ervaringen die al zijn opgedaan.