Projecten

De deelnemers aan het Initiatief TruStone voeren collectief projecten uit om gezamenlijk risico’s in kaart te brengen en misstanden aan te pakken.

Stakeholderdialoog Rajasthan

In 2021 is een brede stakeholderdialoog opgezet met leveranciers van zandsteen en lokale organisaties in Rajasthan in India. Er doen acht bij TruStone aangesloten importeurs mee aan de dialoog. Samen proberen we verbeteringen te realiseren over hoogte en transparantie van lonen, veiligheid en gezondheid, en toegang tot een klachtenmechanisme. Inmiddels hebben diverse online bijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste resultaten beginnen zichtbaar te worden. Zo zijn steeds meer werknemers opgenomen in het elektronische registratiesysteem dat in de regio wordt opgezet en komt op steeds meer productielocaties schoon drinkwater beschikbaar. 

Lees meer: risicoanalyse Rajasthan (pdf)

Stakeholderdialoog Zimbabwe

De risicoanalyse van de natuursteensector in Zimbabwe werd afgerond in 2021. Dit gaf bedrijven die materialen importeren uit Zimbabwe een beter zicht op de actuele en reële situatie. In 2022 wordt een strategie ontwikkeld om de situatie voor betrokkenen te verbeteren. Er wordt daarvoor onder meer gekeken naar welke stakeholders in Zimbabwe het beste kunnen worden betrokken en hoe efficiënt een dialoog kan worden opgezet tussen bedrijven (leveranciers en importeurs), de overheid en lokale maatschappelijke organisaties (vakbonden, ngo’s).

Lees meer: risicoanalyse Zimbabwe (pdf)

Sociale dialoog Zuid-India

Deze dialoog is in ontwikkeling.

Leefbaar loon Steel Grey

In 2022 vinden verkenningsgesprekken plaats tussen bedrijven die Steel Grey (een granietsoort) halen uit Andhra Pradesh (India), om te kijken of en op welke manier een project gestart kan worden om te onderzoeken wat leefbare verloningen zijn in deze specifieke regio. Bedrijf Arte di Granito en ngo Arisa werken reeds jaren samen in die streek om verschillende risico’s aan te pakken, waaronder het niet betalen van een minimum loon of leefbaar loon. Op basis van deze kennis en ervaringen wordt bekeken hoe andere TruStone-leden kunnen aanhaken bij de ervaringen die al zijn opgedaan.