Convenant voor de Pensioenfondsen

De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid ondertekenden het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen dat liep tot en met 31 december 2022. Dit convenant was erop gericht om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.

Tijdlijn
Projecten, werkgroepen, webinars OESO-richtlijnen
Beheer pensioenvermogen / actieve deelnemers & gepensioneerden
Pensioenfondsen past Instumentarium toe
Draagt bij aan deze Sustainable Development Goals

Nieuws