Convenant voor de Pensioenfondsen

De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen ondertekend. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.

Tijdlijn
Projecten, werkgroepen, webinars OESO-richtlijnen
Beheer pensioenvermogen / actieve deelnemers & gepensioneerden
Pensioenfondsen past Instumentarium toe
Draagt bij aan deze Sustainable Development Goals

Nieuws