Met deze tools breng je risico’s in jouw keten in kaart

De partijen van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector bieden bedrijven extra hulp om risico’s in de keten in kaart te brengen. Een nieuwe tool: de Due Diligence Risicomatrix, geeft een overzicht van de risico’s voor de 28 belangrijkste productgroepen. Voor bedrijven die rijst importeren uit Cambodia is er nu een uitgebreide risicoanalyse beschikbaar. Tot slot kunnen bedrijven tijdens een online netwerkevenement laagdrempelig in contact komen met lokale risicobeoordelingsexperts.

Risico's in de keten © Shutterstock

Due Diligence Risicomatrix

In de Due Diligence Risicomatrix komen de risico’s voor de belangrijkste producten, zowel voedingsmiddelen als specerijen, binnen de voedingsmiddelensector aan bod. Deze producten zijn geïdentificeerd door deelnemers aan de Self-assessment Tool van het convenant. De Risicomatrix kan worden ingezet tijdens stap 2 van de OESO-richtlijnen bij de toepassing van Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD). Het geeft inzicht in de belangrijkste risico’s die in de voedingsmiddelenketens kunnen voorkomen. Ook geeft het per product en per productieland aan hoe hoog de waarschijnlijkheid op deze risico’s op nationaal niveau is. De risicomatrix is tot stand gekomen door CNV Internationaal.

Raadpleeg hier de Due Diligence Risicomatrix

Risicoanalyse mensenrechten bij de productie en verwerking van rijst in Cambodja

Ook is er nu een uitgebreide rapportage beschikbaar met de belangrijkste mensenrechtenrisico’s bij de productie en verwerking van rijst in Cambodja. De analyse werd uitgevoerd door The Centre for Child Rights and Business in opdracht van Global March Against Child Labour en CNV Internationaal. De studie was gericht op het identificeren van de meest opvallende kinder- en arbeidsrechten in de productie en verwerking van rijst in Cambodja, met een specifieke focus op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, gezondheidsrisico's en mens- en schendingen van arbeidsrechten. De resultaten van het onderzoek zijn nu te raadplegen. Daarnaast wordt op 10 juli een webinar georganiseerd waarin de belangrijkste risico’s worden toegelicht.

Raadpleeg hier de risicoanalyse

Bekijk hier de opname van het webinar 

Zelf aan de slag

Wil je zelf aan de slag met een risicoanalyse? Via het Local Expert Network schakel je eenvoudig een van onze 60 lokale risicobeoordelingsexperts in. Professionals van over de hele wereld zijn opgeleid tot lokale risicobeoordelingsexperts voor de agrofoodsector. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens. Op donderdag 6 juli organiseren we een online netwerkevenement om bedrijven in contact te brengen met lokale experts.

Meer informatie over het Local Expert Network