Local Expert Network

Het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector is van start gegaan met een eigen ‘Local Expert Network’. Professionals van over de hele wereld zijn opgeleid tot lokale risicobeoordelingsexperts voor de agrofoodsector. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens. Zo kunnen bedrijven werk maken van Human Rights Due Diligence (HRDD), ofwel gepaste zorgvuldigheid met betrekking tot rechten van werknemers in hun productieketens.

In het kader van dit programma zijn 50 risicobeoordelingsdeskundigen uit de toeleveringslanden van de Nederlandse voedingsmiddelensector in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika opgeleid. De deskundigen maken deel uit van een netwerk van risicobeoordelingsexperts. De gegevens die zij verzamelen over de meest voorkomende risico's worden opgenomen in een database die toegankelijk is voor alle partijen die zijn aangesloten bij het convenant. Hiermee krijgen bedrijven beter zicht op de HRDD-risico’s waaraan zij gelieerd zijn. Dit stelt hen in staat om due diligence uit te voeren aan het begin van hun toeleveringsketen.

Doel

Door deskundigen lokaal op te leiden biedt het convenant lokale organisaties de mogelijkheid om meer ervaring op te doen met de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen. Het is van grote waarde dat mensen in productielanden vertrouwd zijn met HRDD. Zij hebben kennis van de lokale cultuur en het vermogen om stakeholders op een zinvolle manier te betrekken. Daarnaast verkeren zij in een goede positie om risico’s te identificeren en bij te dragen aan de ontwikkeling van plannen om misstanden in de toekomst te voorkomen of te beperken.

Interesse in het uitvoeren van een risicoanalyse?

Is jouw organisatie op zoek naar een expert om een verdiepende risicoanalyse uit te voeren in Latijns Amerika, Azië, West-Afrika/MENA en Oost-Afrika? Neem dan vooral contact met ons op via internationalrbc-agreements@ser.nl.

Verdiepende webinars

Ter voorbereiding op de trainingen hebben deelnemers onder meer Engelstalige webinars (zie deze pagina) moeten volgen. Deze webinars zijn toegankelijk voor geïnteresseerden. Onder de Engelstalige pagina zijn deze webinars te vinden.