Local Expert Network

Het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector is van start gegaan met een eigen ‘Local Expert Network’. Professionals van over de hele wereld worden opgeleid tot lokale risicobeoordelingsexperts voor de agrofoodsector. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens. Zo kunnen bedrijven werk maken van Human Rights Due Diligence (HRDD), ofwel gepaste zorgvuldigheid met betrekking tot rechten van werknemers in hun productieketens.

In het kader van dit programma worden 40-50 risicobeoordelingsdeskundigen uit de toeleveringslanden van de Nederlandse voedingsmiddelensector in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika opgeleid. De deelnemers gaan deel uitmaken van een netwerk van risicobeoordelingsexperts. De gegevens die zij verzamelen over de meest voorkomende risico's worden opgenomen in een database die toegankelijk is voor alle partijen die zijn aangesloten bij het convenant. Hiermee krijgen bedrijven beter zicht op de HRDD-risico’s waaraan zij gelieerd zijn. Dit stelt hen in staat om due diligence uit te voeren aan het begin van hun toeleveringsketen.

Doel

Met deze regionale trainingen biedt het convenant lokale organisaties de mogelijkheid om meer ervaring op te doen met de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen. Het is van grote waarde als mensen in productielanden vertrouwd zijn met HRDD. Zij hebben kennis van de lokale cultuur en het vermogen om stakeholders op een zinvolle manier te betrekken. Daarnaast verkeren zij in een goede positie om risico’s te identificeren en bij te dragen aan de ontwikkeling van plannen om misstanden in de toekomst te voorkomen of te beperken.

Training

De training wordt in vier regio's georganiseerd (West-Afrika, Oost-Afrika, Azië en Latijns-Amerika) en beoogt de vaardigheden van de deelnemers op het gebied van risicoanalyse en rapportage te versterken. In 3 of 4 dagen vergroten de deelnemers hun kennis over het uitvoeren van risicoanalyses in agrofoodtoeleveringsketens en de beschikbare methoden en hulpmiddelen. Aan de hand van praktische oefeningen en cases verbeteren de deelnemers hun onderzoeks- en analysevaardigheden. Aan het einde van de training zijn de deelnemers in staat om een risicobeoordelingsrapport te schrijven. Indien mogelijk wordt een eendaagse excursie georganiseerd. Dit is afhankelijk van COVID-beperkingen en kan per locatie verschillen.

Data, locaties en registratie

Alle trainingen in Latijns-Amerika, Azië, West-Afrika/MENA en Oost-Afrika  hebben inmiddels plaatsgevonden. Is jouw organisatie op zoek naar een expert om een verdiepende risicoanalyse uit te voeren in een van deze regio’s? Neem dan vooral contact met ons op via internationalrbc-agreements@ser.nl.

Voorbereiding en deelnemingsproces

Het maken van opdrachten is een integraal onderdeel van de training en de trainingsvoorbereiding. Dit omvat onder meer het volgen van de Engelstalige webinars (zie deze pagina) en het werken aan een casus tijdens de opleiding. Er kan een selectieprocedure plaatsvinden voorafgaand aan deelname. Per training kunnen maximaal 12 deelnemers deelnemen. Deelname aan een training buiten de regio waar u woont, dient vooraf besproken en geaccepteerd te worden door de organisatoren. Deelnemers die met succes aan de training hebben deelgenomen, ontvangen een certificaat van deelname.

Profiel deelnemers

De trainingen zijn praktijkgerichte trainingen om vaardigheden op het gebied van risicobeoordeling van HRDD te versterken. Daarom is het belangrijk dat deelnemers al enige expertise hebben op het gebied van mensenrechten en milieurisico's in agrofoodketens en enige onderzoekservaring hebben. Een goede beheersing van de Engelse taal is gewenst. Daarnaast moeten de deelnemers in staat zijn om naar het land van de training te reizen in lijn met de COVID-19 reisbeperkingen (op het moment van aanmelding en reis) en in staat zijn om zich ten volle in te zetten voor de training, de voorbereiding ervan en de opdrachten.

Kosten

Deelname aan de trainingssessies is gratis. Dit omvat de kosten van de opleiding en de reis- en verblijfskosten van de deelnemers, die zullen worden gecompenseerd door de subsidies van het convenant. Andere kosten moeten door de deelnemers zelf worden gedekt. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de nodige visumaanvragen, met inachtneming van de behandelingstermijnen. Dit geldt ook voor eventuele reisbenodigdheden in verband met COVID-19 (bijv. PCR-test).