Laatste training Local Expert Network afgerond in Uganda

Partijen van het Convenant Voedingsmiddelen verzorgden een Human Rights Due Diligence training in Uganda. Vakbond FNV en stichting Cordaid gaven de training aan nieuwe deelnemers van het Local Expert Network.

Local Expert Network © SER

Risicobeoordeling lokale grondstoffen

Deelnemers van bedrijven, NGO's en vakbonden, uit verschillende landen uit de regio Oost-Afrika waren aanwezig om deel te nemen aan deze driedaagse training. Deze lokale deskundigen werden uitgedaagd hun vaardigheden op het gebied van risicobeoordeling toe te passen op casussen die betrekking hadden op een reeks grondstoffen uit deze regio. Er werden leveranciersketens uitgewerkt voor onder meer: vis, honing en eetbare kruiden.

Lokale experts

De deelnemers brachten veel kennis mee uit verschillende ketens en vormden tijdens en na de training een hechte en gemotiveerde groep, klaargestoomd om risicoanalyses uit te voeren in toeleveringsketens van voedingsmiddelen. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen Nederlandse (en Europese) bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens.

Local Expert Network

© SER

Meer informatie

Dit was de laatste van de vier trainingen voor het Local Expert Network. Is jouw organisatie op zoek naar een expert om een verdiepende risicoanalyse uit te voeren in Uganda of een omringend land? Neem dan vooral contact met ons op via internationalrbc-agreements@ser.nl.