Eerste training Local Expert Network succesvol van start in Colombia

Afgelopen week heeft de eerste training “IMVO en Human Rights Due Diligence” plaatsgevonden in Bógota, Colombia. Lokale experts uit Zuid-Amerika zijn bijeengekomen om samen met CNV en Cordaid, partijen uit het Internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelen, kennis en capaciteit op te bouwen voor het uitvoeren van ketenrisicoanalyses.

IMVO voedingsmiddelensector Colombia

© CNV Internationaal

Zestien deelnemers uit diverse Zuid-Amerikaanse landen zoals El Salvador, Argentinië, Brazilië, Colombia en Peru zijn na deze training in staat om ter plaatse ketenrisicoanalyses uit te voeren. Zij worden opgenomen in een netwerk van professionals die in staat zijn om conform de OESO-richtlijnen kwalitatief goede analyses uit te voeren en hierover te rapporteren.

IMVO voedingsmiddelensector Colombia

© CNV Internationaal

De training werd uitgevoerd in het kader van het Local Expert Network en bestaat uit twee dagen van interactieve kennisoverdracht. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen Nederlandse (en Europese) bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens. Zo kunnen bedrijven werk maken van Human Rights Due Diligence (HRDD), ofwel gepaste zorgvuldigheid met betrekking tot rechten van bijvoorbeeld werknemers in hun productieketens.

Naast Colombia, volgen er nog trainingen in Thailand, Uganda en Tunesië, waarbij lokale experts uit die regio deelnemen. Vanwege Covid19 en reisbeperkingen, zijn er in een eerder stadium webinars aangeboden ter introductie en voorbereiding op deze trainingen.

IMVO voedingsmiddelensector Colombia

© CNV Internationaal