Publicaties

Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen
Instrumentarium (pdf)
- Vraag en antwoord (pdf)

Thema’s

Investing in conflict and post-conflict areas (Engels) (pdf)

Jaarrapportages

Jaarrapportage 2020
Jaarrapportage van het convenant over het tweede verslagjaar (verschijnt mei 2021).

Jaarrapportage 2019
Jaarrapportage van het convenant over het eerste verslagjaar.

Monitoring

Rapport Eerste meting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen (pdf)
De stand van zaken na het eerste verslagjaar

Reactie Stuurgroep Rapport Monitoring Commissie Eerste meting Pensioenfondsen (pdf)
Reactie stuurgroep op de aanbevelingen uit de eerste meting

Rapport Nulmeting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen (pdf)
De stand van zaken bij aanvang van het Convenant

Reactie Stuurgroep Rapport Monitoring Commissie Nulmeting Pensioenfondsen (pdf)
Appreciatie, reactie stuurgroep op de aanbevelingen uit de nulmeting

Overige publicaties

Oproep aan vermogensbeheerders tot due diligence (pdf)
Brief van het convenant aan ’s werelds grootste vermogensbeheerders om due diligence te verankeren in hun dienstverlening (2020)

Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (pdf)
Lees de volledige tekst van de overeenkomst.