Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) zijn een samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in kaart te brengen en te voorkomen. Binnen de convenanten hebben we sinds 2016 ervaring met het implementeren van de OESO-richtlijnen rond gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Bekijk de websites van de individuele convenanten voor praktische tools en handvatten.

Convenanten

Nieuws