Achtergrond en aanleiding

In Nederland verwachten we dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. De rechten en plichten van bedrijven zijn vastgelegd in internationale regelingen van bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de OESO.

Risico’s blijven

Door de sterke globalisering blijven echter risico’s bestaan. Ook in de maatschappij krijgt internationaal duurzaam ondernemen steeds meer aandacht. In 2014 adviseerde de SER om per sector met alle betrokkenen een internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen-convenant (IMVO-convenant) af te sluiten. Dus ook met bijvoorbeeld de overheid, NGO’s en vakbonden. De SER gaf ook voorbeelden van hoe zo’n IMVO-convenant tot stand zou kunnen komen.

In het convenant leggen de partijen vast welke problemen zich voordoen in de sector. Vervolgens wordt een aanpak geformuleerd om zaken zoals uitbuiting te voorkomen. Ook staat in het convenant hoe alle partijen daaraan gaan werken. De organisaties en bedrijven die het convenant ondertekenen verplichten zich om aan deze afspraken te voldoen.

Veel weerklank

Veel betrokken organisaties en bedrijven hebben aan de oproep van de SER gehoor gegeven. Inmiddels bestaat er een IMVO-convenant duurzame kleding en textiel, een voor de bancaire sector en een voor verantwoord goud. Andere convenanten zijn in de maak. De SER biedt ondersteuning bij de totstandkoming van deze convenanten.

Bent u geïnteresseerd om aan te sluiten bij een convenant? Neem dan contact met ons op.