Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO) zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Binnen de convenanten hebben we nu meer dan 5,5 jaar ervaring met het implementeren van de gepaste zorgvuldigheid richtlijnen (due diligence) van de OESO. Bekijk de website van de individuele convenanten voor praktische tools en handvatten.

Convenanten

Nieuws