Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO) zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.

Convenanten

Nieuws