Aangesloten partijen

Behalve door circa vijftig bedrijven is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ook door een aantal andere organisaties ondertekend, zoals maatschappelijke organisaties en vakbonden. Ook de Nederlandse rijksoverheid zet zich in voor de doelen van het convenant.

Aangesloten maatschappelijke organisaties

UNICEF Nederland
Vier Voeters
Solidaridad
Stop Kinderarbeid
Arisa (voorheen Landelijke India Werkgroep)

Aangesloten vakbonden

CNV
FNV

Aangesloten brancheorganisaties

VGT 
Modint
INretail

De Nederlandse rijksoverheid


 
CNV - Christelijk Nationaal Vakverbond
Coalitie stop Kinderarbeid
FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging
INretail
Arisa (voorheen Landelijke India Werkgroep)
Modint
Rijksoverheid
Solidaridad
Stichting VIER VOETERS
UNICEF Nederland
VGT - Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel