Nieuws

Werkomstandigheden verbeteren door Multi-company CAO voor kledingleveranciers in Vietnam

17-01-2022

CNV Internationaal werkt met werkkledingbedrijven ETP, Groenendijk Bedrijfskleding, HAVEP en Tricorp aan een collectieve arbeidsovereenkomst voor hun leverancier en omliggende andere kledingfabrieken in Vietnam.

Eerste resultaten CKT Factory Support Program

22-12-2021

Het collectieve project 'Factory support program: continue verbetering van de arbeidsomstandigheden in Tamil Nadu, India' heeft als doel de omstandigheden van werknemers in de kledingsector in deze Zuid-Indiase staat te verbeteren door sociale thema’s aan te pakken. Na het eerste jaar zijn de geleerde lessen en resultaten opgetekend, waaronder minder ziekteverzuim, beter inzicht in het Indiase arbeidsrecht en een hulplijn voor medewerkers

Geleerde lessen en aanbevelingen in gezamenlijk rapport CKT en BT over inkooppraktijken

20-12-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben samen een rapport uitgebracht met inzichten gebaseerd op feedback van inkopers en leveranciers. In het voorjaar 2021 hebben 48 aangesloten bedrijven onderzoek gedaan naar hun inkooppraktijken, via enquêtes met 954 medewerkers en 445 leveranciers. De belangrijkste inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen uit deze enorme dataset staan in het rapport.

Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

06-12-2021

Met een succesvolle, interactieve bijeenkomst is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel na vijf en een half jaar afgesloten. Een reeks aan sprekers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid blikten samen met de gasten terug en vooruit. De meerwaarde van de samenwerking binnen de sector stond hierbij centraal.

Feedback van leveranciers en medewerkers over inkooppraktijken gedeeld in webinar

03-12-2021

Op 14 december 2021 organiseren het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en het Duitse Partnerschip fot Sustainable Textiles (PST) een webinar over verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector.

Transparantietool voor risicoanalyse in de kleding- en textielketen

05-08-2021

Modint heeft binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel het initiatief genomen om alle gecombineerde kennis van het bedrijfsleven en experts vast te leggen in twee tools voor bedrijven.

Nieuw gemeenschappelijk raamwerk leidt de weg naar verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector

30-06-2021

Een groep multi-stakeholderinitiatieven, waaronder het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, heeft een gemeenschappelijk raamwerk opgesteld voor verantwoord inkopen. Dit is essentieel om te komen tot verbeteringen in arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens in de kleding- en textielsector.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel, het Duitse Partnership for Sustainable Textiles en Fair Wear Foundation werken samen aan toegang tot herstel

22-06-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de German Partnership for Sustainable Textiles (PST) en de Fair Wear Foundation gaan samenwerken aan ‘toegang tot herstel’ in een aantal kledingfabrieken in India en Vietnam. Dit betekent dat verschillende aangesloten merken het voor textielarbeiders makkelijker maken om misstanden te melden.

Kledingconvenant boekt resultaten in maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens coronapandemie

21-06-2021

Uit de jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt dat er zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet, ondanks de coronapandemie. Zo steeg het percentage deelnemende bedrijven dat voldoet aan de convenantsverplichtingen van 63 naar 80 procent.

Convenantspartijen op de bres voor kinderrechten in Turkije

17-06-2021

Vanuit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is UNICEF een collectief project gestart met kledingbedrijven America Today, Company Fits en Zeeman om de rechten van kinderen te beschermen in hun Turkse toeleveringsketens.