Nieuws

Eerste arbeiderscomités opgericht en getraind in collectief project Tamil Nadu

26-04-2021

Prénatal is als één van de eersten gestart met een trainingsprogramma bij een leverancier in Tamil Nadu, India. De training maakt deel uit van een collectief project van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel om in de regio de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Naast Prénatal nemen zes bedrijven, vakbond Mondiaal FNV en ngo’s SAVE en Arisa deel aan het project.

Inzicht in verschil minimumloon en leefbaar loon helpt bedrijven Convenant Duurzame Kleding en Textiel loonkloof aan te pakken

30-03-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel publiceert een overzicht waarop het verschil is te zien tussen het minimumloon en het leefbare loon in de kleding- en textielindustrie in een groot aantal landen. Dit inzicht helpt bedrijven stappen te zetten om het verschil hiertussen te overbruggen. De gegevens gaan over bijna 50 landen en regio’s en zijn opgesteld met data van WageIndicator en The Global Living Wage Coalition.

Kledingbedrijven vergroten transparantie met ondertekenen Transparency Pledge

25-02-2021

Het aantal kleding- en textielbedrijven dat de Transparency Pledge onderschrijft, neemt opnieuw toe.

Klachten- en geschillencommissie Convenant Duurzame Kleding en Textiel doet eerste uitspraak in klacht

04-02-2021

De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar eerste uitspraak gedaan over een ingediende klacht. Het betreft een klacht van ngo Arisa over kledingbedrijf C&A.

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen opnieuw op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

02-02-2021

De partijen in het internationale MVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven opnieuw op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten.

Deelnemers Convenant Duurzame Kleding en Textiel gebruiken meer duurzamere grondstoffen

17-12-2020

Het aandeel duurzamere grondstoffen neemt opnieuw toe bij de kleding- en textielbedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. In 2017 was 16 procent van de grondstoffen duurzamer, in 2018 28 procent en in 2019 is dit opgelopen tot 38 procent. De aangesloten bedrijven zetten hiermee weer een stap naar een duurzamere keten.

CHASIN’ ondertekent Convenant Duurzame Kleding & Textiel

16-12-2020

Met de ondertekening van het convenant committeert het bedrijf om verbeteringen door te voeren in haar supply chain en zich jaarlijks te laten beoordelen door het secretariaat.

Kledingbedrijven kunnen impact op milieu verminderen met nieuw handboek

15-12-2020

Kleding- en textielbedrijven kunnen het gebruik van water, energie en schadelijke chemicaliën fors terugdringen met het ‘Wet Processing Guidebook’. Dit handboek is opgesteld door Solidaridad in samenwerking met het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het geeft bedrijven praktische handvatten hoe de zogenoemde natte processen, waaronder het kleuren, printen en behandelen van textiel, in kaart te brengen en hun impact op het milieu aanzienlijk te verminderen.

O My Bag ondertekent Convenant Duurzame Kleding & Textiel

10-12-2020

Met de ondertekening van het Convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Koninklijke onderscheiding voor Pierre Hupperts

07-12-2020

Pierre Hupperts, voorzitter van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn onvermoeibare inzet voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Afgelopen vrijdag ontving hij de Koninklijke onderscheiding uit handen van de Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten.