Nieuws

Wehkamp stapt uit Convenant Kleding en Textiel

14-09-2020

Wehkamp heeft zich teruggetrokken uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Donsje Amsterdam ondertekent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

20-07-2020

Donsje Amsterdam heeft het Convenant Duurzame Kleding en textiel ondertekend. Met de ondertekening van het Convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel past OESO-richtlijnen goed toe

15-07-2020

De standaarden rond maatschappelijk verantwoord ondernemen van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de implementatie daarvan, zijn grotendeels in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse die de OESO heeft uitgevoerd.

Reactie Convenant Kleding en Textiel op rapport Schone Kleren Campagne en SOMO

06-07-2020

Onlangs publiceerden Schone Kleren Campagne (SKC) en SOMO een rapport waarin zij de verslaglegging bekritiseren van een aantal bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het rapport beoordeelt in hoeverre de rapportages van deze bedrijven overeenstemmen met de OESO-richtlijnen. Het Convenant ziet het rapport als een aansporing voor bedrijven te werken aan meer transparantie.

Bedrijven kledingconvenant zetten stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen

30-06-2020

Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36. Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Dit staat in de vandaag verschenen jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

H.J. de Rooy Lederwaren ondertekent Convenant Duurzame Kleding & Textiel

15-06-2020

H.J. de Rooy Lederwaren heeft het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Pre-COVID-19 zelfbeoordeling van inkooppraktijken in kleding- en textielsector levert waardevolle inzichten op

09-06-2020

Gezamenlijk rapport onderstreept belangrijkheid in tijden van crisis

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

03-06-2020

De partijen in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten.

Handvatten inkooppraktijken voor managers kledingbedrijven

03-06-2020

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft tijdens een webinar, georganiseerd met Inretail, Modint en Solidaridad, het management van kledingbedrijven handvatten gegeven rond inkooppraktijken in producerende landen.

Oproep om gevolgen coronacrisis samen het hoofd te bieden

21-04-2020

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft, samen met een grote groep gelijkgestemde organisaties, een gezamenlijke verklaring opgesteld over verantwoord reageren op de coronacrisis.