Nieuws

Nieuw framework wijst kledingbedrijven de weg naar verantwoord inkopen

17-08-2022

Ruim een jaar hebben vertegenwoordigers van het voormalige Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) hard gewerkt samen met Ethical Trading Initiative, Fair Wear Foundation en het Duitse Partnerschap voor Duurzame Textiel om verantwoorde inkooppraktijken te definiëren. Dit heeft geleid tot een ‘Common Purchasing Practices Framework’. Inkooppraktijken zijn een belangrijke factor voor positieve impact bij productielocaties.

Tweede Kamercommissie geïnteresseerd in lessen kledingconvenant en rol overheid bij internationale opschaling

13-05-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzamere kleding- en textielsector. Het is nu zaak geen tijd verloren te laten gaan. De geleerde lessen en het opgebouwde vertrouwen tussen partijen moeten we benutten voor het uitbouwen van verdere samenwerking op internationaal niveau. Betrokkenheid van de overheid hierbij is onontbeerlijk. Dit was de boodschap van bedrijven, ngo’s en vakbonden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens de bespreking van de eindevaluatie van het convenant.

Samenwerking essentieel voor kledingconvenant

08-02-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft belangrijke stappen gezet richting een duurzame kleding en textiel sector. Dit blijkt uit de eindevaluatie van het convenant dat 31 december 2021 afliep. In het convenant zijn bedrijven ondersteund met advies, tools en trainingen voor het opzetten en uitvoeren van hun beleid. Dit met als doel om de risico's voor mens, dier en milieu in de keten in kaart te brengen en misstanden aan te pakken. Voor het bereiken van substantiële verbeteringen in de kleding- en textielketen is meer inspanning nodig en ook meer tijd dan de convenantstermijn.

Update beoordelingskader inspiratie voor kledingsector en daarbuiten

01-02-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar beoordelingskader uitgebreid met talloze links naar due diligence-hulpmiddelen, voorbeelden van bedrijven en uitleg van begrippen. Het beoordelingskader beschrijft hoe kleding- en textielbedrijven werden beoordeeld op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze update is het document nog waardevoller geworden voor alle bedrijven binnen de sector en ook daarbuiten.

Werkomstandigheden verbeteren door Multi-company CAO voor kledingleveranciers in Vietnam

17-01-2022

CNV Internationaal werkt met werkkledingbedrijven ETP, Groenendijk Bedrijfskleding, HAVEP en Tricorp aan een collectieve arbeidsovereenkomst voor hun leverancier en omliggende andere kledingfabrieken in Vietnam.

Geleerde lessen en aanbevelingen in gezamenlijk rapport CKT en BT over inkooppraktijken

20-12-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben samen een rapport uitgebracht met inzichten gebaseerd op feedback van inkopers en leveranciers. In het voorjaar 2021 hebben 48 aangesloten bedrijven onderzoek gedaan naar hun inkooppraktijken, via enquêtes met 954 medewerkers en 445 leveranciers. De belangrijkste inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen uit deze enorme dataset staan in het rapport.

Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

06-12-2021

Met een succesvolle, interactieve bijeenkomst is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel na vijf en een half jaar afgesloten. Een reeks aan sprekers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid blikten samen met de gasten terug en vooruit. De meerwaarde van de samenwerking binnen de sector stond hierbij centraal.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel past OESO-richtlijnen goed toe

15-07-2020

De standaarden rond maatschappelijk verantwoord ondernemen van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de implementatie daarvan, zijn grotendeels in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse die de OESO heeft uitgevoerd.