Steunbetuigingen

Een groot aantal bedrijven heeft zich inmiddels gecommitteerd aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Er zijn ook andere organisaties betrokken bij het convenant: brancheorganisaties uit de textiel- en kledingsector (Modint, VGT en Inretail), vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse rijksoverheid.

De partijen die het convenant ondersteunen, onderschrijven de doelen en zijn bereid hun kennis en ervaring in te brengen. Deze partijen hebben geen beheerstaken.

Lijst van ondersteunende partijen

amfori: Trade with Purpose
ASN Bank
Bedrijfstakpensioenfonds Mode Interieur Tapijt & Textiel (Bpf MITT)
Cotton Connect
Fair Wear Foundation (FWF)
GoodWeave International
IAF
IDH, The Sustainable Trade Initiative
MVO Nederland
Organic Cotton Accelerator
Peterson and Control Union
Plan International Nederland
Sustainable Apparel Coalition (SAC)
Save the Children
Social & Labor convergence
Nationale UNESCO Commissie
ZDHC
Textielbuendnis