Over dit convenant

Veel bedrijven in Nederland besteden hun productie uit naar andere landen. In die landen kunnen mensenrechten, de gezondheid en veiligheid van werknemers, het milieu en dierenwelzijn in het geding zijn.

Nederlandse bedrijven zijn op grond van internationale richtlijnen en afspraken verplicht deze risico’s te voorkomen. Dit zijn afspraken als de Guiding Principles van de VN over bedrijven en mensenrechten, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO. De OESO-richtlijnen verplichten bedrijven om na te gaan in hoeverre ze betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten, milieu of dierenwelzijn. Dit wordt ‘due diligence’ genoemd.

In opkomende landen zijn de problemen vaak zo complex dat een bedrijf in zijn eentje maar heel weinig kan bereiken. Daarom heeft een brede coalitie van partijen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Deze coalitie bestaat uit brancheorganisaties, vakbonden, de Nederlandse rijksoverheid en maatschappelijke organisaties.

Verplichtingen

Bedrijven en organisaties die het convenant ondertekenen verplichten zich om discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid te signaleren en tegen te gaan. Ook zetten zij zich in voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, een leefbaar loon en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Verder doen ze hun uiterste best om de milieuschade te verminderen en dierenleed te voorkomen. Ook proberen ze het verbruik van water, energie en chemicaliën te beperken en minder chemisch afval en afvalwater te produceren.

Transparantie staat centraal bij het in kaart brengen van risico’s en het gezamenlijk werken aan verbeteringen. Een van de eerste stappen is dat bedrijven hun productielocaties doorgeven. Deze zijn in geaggregeerde vorm beschikbaar gemaakt. Er zijn ook afspraken gemaakt over de werkwijze.

Resultaten

Wij streven naar betere arbeidsomstandigheden en betere lonen bij textielproducerende bedrijven. Ook zetten we ons in voor een goede manier van omgaan met dieren en het milieu. Kleding en textiel wordt zo op een betere manier gemaakt. Steeds meer winkels kunnen dan voorzien in de vraag naar eerlijke en duurzame producten.

Download het convenant (PDF, 833 kB)