Tools

In het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn verschillende tools en guidance-documenten ontwikkeld die bedrijven ondersteunen bij het doen van due diligence.

Tools om bijvoorbeeld transparantie te vergroten door supply chains in kaart te brengen, beleid te verbeteren en inzichten in supply chain-risico's te vergroten. Specifieke hulpmiddelen en richtlijnen voor supply chain mapping, kinder- en dwangarbeid en het betrekken van belanghebbenden werden ontwikkeld binnen het collectieve project “Remedies to a better workplace”. Alle tools zijn publiekelijk beschikbaar, tenzij anders vermeld.

Tools en guidance documenten zijn momenteel beschikbaar zijn met betrekking tot de volgende onderwerpen: :

Supply chain mapping, kinderarbeid en gedwongen arbeid, betrekken van belanghebbenden, grondstoffen, dierenwelzijn en inkooppraktijken.