Tools

In het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn verschillende tools en guidance-documenten ontwikkeld die bedrijven ondersteunen bij het doen van due diligence.

Tools om bijvoorbeeld transparantie te vergroten door supply chains in kaart te brengen, beleid te verbeteren en inzichten in supply chain-risico's te vergroten. Specifieke hulpmiddelen en richtlijnen voor supply chain mapping, kinder- en dwangarbeid en het betrekken van belanghebbenden werden ontwikkeld binnen het collectieve project “Remedies to a better workplace”. Alle tools zijn publiekelijk beschikbaar, tenzij anders vermeld.

Tools en guidance documenten zijn momenteel beschikbaar zijn met betrekking tot de volgende onderwerpen: :

Supply chain mapping, kinderarbeid en gedwongen arbeid, betrekken van belanghebbenden, grondstoffen, dierenwelzijn en inkooppraktijken.

Vrouwen aan het werk achter hun naaimachines in grote fabriek.

Due diligence-checklist

  • Due-diligence-checklist (pdf)
    Vragenlijst die dient als self-assessment waarmee een bedrijf inzicht krijgt in zijn due diligence-proces. De vragen omvatten de zes stappen van het due diligence-proces, zoals voorschreven in de OESO-richtlijnen. Via de vragenlijst krijgt een bedrijf inzicht in welke due diligence-elementen zijn opgenomen in zijn bedrijfsaanpak en welke nog ontbreken. De ingevulde vragenlijst geeft tevens richting aan het (extern) communiceren van de IMVO-status van het bedrijf.
  • Due diligence-vragenlijst (xlsx)
    Vragenlijst die dient als een tool waarmee je jaarlijkse voortgang bijhoudt. De eigen inzet kan afgezet worden tegen dat wat echt een verplichting/noodzakelijk is en kan dan vervolgens als een ‘briefing’ document worden gebruikt.