Tweede Kamercommissie geïnteresseerd in lessen kledingconvenant en rol overheid bij internationale opschaling

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzamere kleding- en textielsector. Het is nu zaak geen tijd verloren te laten gaan. De geleerde lessen en het opgebouwde vertrouwen tussen partijen moeten we benutten voor het uitbouwen van verdere samenwerking op internationaal niveau. Betrokkenheid van de overheid hierbij is onontbeerlijk. Dit was de boodschap van bedrijven, ngo’s en vakbonden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens de bespreking van de eindevaluatie van het convenant.

Tweede Kamercommissie geïnteresseerd in lessen kledingconvenant en rol overheid bij internationale opschaling V.l.n.r. Mustafa Amhaouch, Ruben Korevaar (Mondiaal FNV), Alexandra van Selm (SER), Tom van der Lee, Miriam Geelhoed (Modint), Femke den Hartog (INretail), Diewertje Heyl (Arisa), Alexander Hammelburg, Jan Klink, Pierre Hupperts en Joris Thijssen V.l.n.r. Mustafa Amhaouch, Ruben Korevaar (Mondiaal FNV), Alexandra van Selm (SER), Tom van der Lee, Miriam Geelhoed (Modint), Femke den Hartog (INretail), Diewertje Heyl (Arisa), Alexander Hammelburg, Jan Klink, Pierre Hupperts en Joris Thijssen | Foto: Dirk Hol

Met Tweede Kamerleden Amhaouch, Van der Graaf, Hammelburg, Klink, Van der Lee en Thijssen spraken de vertegenwoordigers van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) onder meer over de internationale schaalbaarheid van het convenant en de betrokkenheid van de overheid. De bedrijven, ngo’s en vakbonden gaven hierbij onder meer aan dat samenwerking en coördinatie met de sector nodig zijn om effectief overheidsbeleid voor handel en ontwikkelingssamenwerking te kunnen uitvoeren. Het nieuwe instrument voor sectorale samenwerking, dat de overheid momenteel ontwikkelt, zou gebruik moeten maken van de geleerde lessen uit het convenant. Bedrijven die de OESO due diligence-richtlijnen moeten uitvoeren, hebben behoefte aan handelingsperspectief over de praktische invulling hiervan. Het CKT voorziet hier concreet in, bijvoorbeeld met het zeer uitgebreide beoordelingskader. Wetgeving en sectorovereenkomsten zouden elkaar moeten versterken in een race naar de top.

Eindevaluatie

De onafhankelijke eindevaluatie is uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) waarop de stuurgroep van het convenant een reactie heeft geformuleerd. Het KIT concludeert onder meer dat het CKT een belangrijke multi-stakeholder structuur heeft opgezet, die een collectieve aanpak van de complexe vraagstukken in de keten mogelijk maakt. Dit heeft tevens bijgedragen aan het opbouwen van vertrouwen tussen partijen en het uitwisselen van relevante kennis op regelmatige basis. Naast vertrouwen was transparantie een belangrijk element van het CKT. De gerealiseerde verandering rond ketentransparantie bij deelnemende bedrijven is positief. Zij hebben hun leveranciers bekend gemaakt via een geaggregeerde productielijst. Dit wordt gezien als een doorbraak in de sector. Daarnaast werken convenantspartijen in tien collectieve projecten samen aan positieve impact in de keten.

In het CKT zijn bedrijven ondersteund met advies, tools en trainingen voor het opzetten en uitvoeren van hun beleid. Dit met als doel om de risico's voor mens, dier en milieu in de keten in kaart te brengen en misstanden aan te pakken. Voor het bereiken van substantiële verbeteringen in de kleding- en textielketen is meer inspanning nodig en ook meer tijd dan de convenantstermijn.

Nieuwe sectorovereenkomst

Bedrijven, vakbonden en ngo's zijn onder leiding van de SER in dialoog over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om mensenrechten, internationale arbeidsrechten, het milieu en dierenwelzijn in de kleding- en textielsector te bevorderen. Partijen willen hiermee gezamenlijk leiderschap tonen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGP's voor bedrijven en mensenrechten. De focus ligt in eerste instantie op de nationale en internationale spelers die actief zijn op de Nederlandse markt, maar het proces staat ook open voor organisaties die actief zijn in andere Europese landen.

Terugkijken gesprek

Het gesprek met de Tweede Kamercommissie is tot half juni 2022 als volgt terug te kijken:

  1. Ga naar https://debatdirect.tweedekamer.nl/downloads
  2. Klik op ‘Vergadering zonder verslaglegging downloaden’
  3. Vul in: 12 mei, Wttewaall van Stoetwegenzaal, starttijd 13.30, eindtijd 14.30
  4. Kies ‘Bekijk videofragment’

Aan het downloaden van de video zijn voorwaarden verbonden. Lees en accepteer eerst de licentievoorwaarden alvorens te downloaden.