Geleerde lessen en aanbevelingen in gezamenlijk rapport CKT en BT over inkooppraktijken

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben samen een rapport uitgebracht met inzichten gebaseerd op feedback van inkopers en leveranciers. In het voorjaar 2021 hebben 48 aangesloten bedrijven onderzoek gedaan naar hun inkooppraktijken, via enquêtes met 954 medewerkers en 445 leveranciers. De belangrijkste inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen uit deze enorme dataset staan in het rapport.

draad © Bündnis für nachhaltige Textilien

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien (BT) signaleren in het samenvattende rapport op basis van de geaggregeerde resultaten en hun eigen activiteiten als multistakeholder-initiatief een aantal kansrijke terreinen. Zo liggen er enorme verbeterkansen waar het gaat om de manier waarop de relatie met een leverancier verantwoord kan worden beëindigd, de opbouw van de kostprijs (wat betreft de (in)directe arbeidskosten) en scholing en bewustwording, zowel bij medewerkers als bij leveranciers. Er is over het algemeen veel ruimte - en ook een noodzaak - voor verdere scholing en afstemming van de interne teams op het thema verantwoord inkoopbeleid.

Uit de bevindingen blijkt opnieuw dat inkooppraktijken cruciaal zijn voor goede arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. De resultaten bieden - vanuit het perspectief van merken én leveranciers - waardevol inzicht in zowel de positieve trends als de knelpunten. Een ding is duidelijk: het fundament is gelegd, de inzichten zijn er, maar er moet nog veel werk worden verzet.

Betere arbeidsomstandigheden

Inkooppraktijken kunnen een negatief effect hebben op de arbeidsomstandigheden, maar ook als aanjager fungeren voor betere omstandigheden. Inkooppraktijken zijn cruciaal voor het borgen van goede arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. Tijdens de coronapandemie is wel gebleken dat internationale merken en retailbedrijven via hun inkoop kunnen bijdragen aan schadelijke effecten binnen de keten. Agressieve prijsonderhandelingen, onnauwkeurige prognoses, te late bestellingen, korte doorlooptijden, wijzigingen op het laatst: dit zijn allemaal factoren die het mes op de keel zetten van leveranciers en slechte werkomstandigheden en lage lonen in de hand werken.

Een verantwoorde inkoop bevordert juist de stabiliteit, wat weer resulteert in een hogere productiviteit, duurzame groei en sterke relaties. Verantwoord inkopen betekent ook dat leveranciers beter kunnen voldoen aan de eisen waaraan de merken moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid en MVO, waardoor een omgeving ontstaat waarin plaats is voor betere arbeidsomstandigheden en lonen. Verantwoord inkopen kan een bijdrage leveren aan betere lonen. Werknemers worden dan op tijd betaald, hebben een stabiel dienstverband en extreem veel overwerken is niet meer nodig.

Meer impact door samenwerken

Het CKT werkt al vanaf de oprichting met de BT samen. In 2018 is dit officieel bekrachtigd. Deze krachtenbundeling is nodig om verandering binnen de sector teweeg te brengen. Inkooppraktijken zijn een belangrijk aandachtsgebied, maar de inzet is ook een leefbaar loon binnen de kleding- en textielketen. Om sectorbreed betere inkooppraktijken te realiseren, zijn het CKT en de BT in 2019 een samenwerking aangegaan met het ACT initiatief. Aan de hand van een door ACT ontwikkelde tool hebben de bij het CKT en BT aangesloten merken/ondertekenaars een zelfbeoordeling uitgevoerd en hun fabrieken gevraagd naar hun beoordeling en kijk op dit thema. Het rapport biedt inzichten in de gegevens die via deze beoordelingen zijn verzameld.

Download het samenvattende rapport