Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Met een succesvolle, interactieve bijeenkomst is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel na vijf en een half jaar afgesloten. Een reeks aan sprekers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid blikten samen met de gasten terug en vooruit. De meerwaarde van de samenwerking binnen de sector stond hierbij centraal.

Slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel Slotevent | © Dirk Hol

Mariëtte Hamer, SER-voorzitter, opende de bijeenkomst en complimenteerde de convenantspartijen met wat zij met hun pionierswerk hebben bereikt. Hamer onderstreepte dat dit niet het einde is maar het begin van een nieuwe fase. Sectorale samenwerking, naast wetgeving, is een voorwaarde om duurzame internationale toeleveringsketens te bevorderen. Daarbij telt de inzet van alle partijen: bedrijven, ngo’s, vakbonden en overheid. Ze noemde het CKT een inspiratiebron voor andere partijen om tot samenwerking te komen. Minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) feliciteerde in een videoboodschap het CKT met de bereikte resultaten.

Samenwerking en vertrouwen

Samenwerking en onderling vertrouwen zijn begrippen die meerdere keren terugkeerden, zowel bij de sprekers als onder de 116 online gasten. Zij namen via enkele polls actief deel aan het event, dat met verve werd gepresenteerd door CKT-voorzitter Pierre Hupperts. Ook het creëren van bewustzijn, beter inzicht in ketens, kennisoverdracht en -uitwisseling, en geboden handelingsperspectief werden genoemd als waardevolle elementen van het convenant. Tevens waren er complimenten voor de kennis en expertise van het SER-secretariaat en hun ondersteuning.

Impact

Verschillende sprekers gingen in op de impact die het CKT in de keten heeft bereikt, bijvoorbeeld op het gebied van meer duurzame grondstoffen en het toewerken naar leefbaar loon. Verschillende projecten van convenantspartijen blijven ook na 31 december 2021 doorlopen en diverse tools blijven beschikbaar voor bedrijven uit de sector. Het belang van sectorovereenkomsten en de opschaling daarvan naar Europees niveau om de impact te vergroten, werd breed gedeeld.

Kijk hieronder naar de video over 5,5 jaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

© Dirk Hol