Update beoordelingskader inspiratie voor kledingsector en daarbuiten

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar beoordelingskader uitgebreid met talloze links naar due diligence-hulpmiddelen, voorbeelden van bedrijven en uitleg van begrippen. Het beoordelingskader beschrijft hoe kleding- en textielbedrijven werden beoordeeld op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze update is het document nog waardevoller geworden voor alle bedrijven binnen de sector en ook daarbuiten.

Vrouwen aan het werk achter hun naaimachines in grote fabriek. © Shutterstock

Het beoordelingskader vormde de basis voor de jaarlijkse beoordeling van bedrijven door het secretariaat van het convenant dat 31 december 2021 afliep. Het geeft een praktische invulling aan de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Gezien de naderende due diligence-wetgeving en de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), is het beoordelingskader ook nuttig voor kleding- en textielbedrijven die niet deelnamen aan het convenant en voor bedrijven uit andere sectoren die concreet aan de slag willen met internationaal MVO.

In lijn met OESO-richtlijnen

De standaarden rond internationaal MVO van het Convenant en de implementatie daarvan, zijn grotendeels in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse die de OESO heeft uitgevoerd.